گریلاهای HPJ با مراسمی نظامی نوروز را جشن گرفتند

گریلاهای HPJ با مراسمی نظامی و شکوهمند نوروز را جشن گرفتند. در سخنرانی که در اینجا صورت گرفت گفته شد که حقیقت نوروز با حقیقت زن به معنای حقیقی خویش می‌رسد و در برابر قدرت مردسالار با روح نوروز خویش را سازماندهی و مبارزه را ارتقا خواهند بخشید.

جشن نوروز با برپایی مراسمی نظامی و با شکوه از سوی نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان (HPJ) آغاز گشت و با افروختن آتش ادامه یافت. در این مراسم یکی از فرماندهان (HPJ) سما کوردستان سخنرانی‌های مهمی را ایراد نمود.

سما در ابتدای سخنرانی‌اش گفت: با شعار "نوروز مقاومت است، مقاومت زندگیست!" نخست نوروز را به رهبر آپو، تمامی شهدای انقلاب، خلق میهن‌دوست و خلق‌های ستمدیده تبریک می‌گوییم. امیدوار و باوریم که نوروز ٢٧٢٣ تبدیل به پایه‌ای برای آزادی جسمانی رهبر آپو و تمامی پیروزی‌های عظیم شود. شکوفاست که با اتمام ٥٠ سالی و رسیدن به ٥١مین سالگرد جنبش آپویی در کوردستان، خاورمیانه و در تمامی جهان با پیشاهنگی خط فلسفه‌ی رهایی زن پیشرفت‌های مهمی انجام گرفته و خواهد گرفت. یکی از نمونه‌های آن در روژهلات کوردستان و ایران با انقلاب زن و با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" ادامه دارد. حرکت این انقلاب که پایه‌ی خویش را از فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو گرفته است، تبدیل به پل حیاتی مابین ٨ مارس و نوروز گشت. این نیز روح مقاومت، قیامی است که پایه‌ی خویش را از گوهر زنان می‌گیرد و شعله‌ور می‌شود. بدین شکل تاثیر این انقلاب که با پیشاهنگی روژهلات کوردستان و ایران به راه افتاده است تمام دنیا را در بر می‌گیرد و برای تمامی زنان تبدیل به الهام اتوپیای زن خواهد شد.

جشن نوروز آریایی که برای جوامع بین‌النهرین و بخصوص برای کوردستان تاریخی، فرهنگی باستانی و استراتژیک است، اکنون نیز با همان روح مقاومت و قیام حیات این مناطق را درخشان میکند، تبدیل به پایه‌ی نوآوری خویش و بصورت کلی تبدیل به حیاتی آزاد خواهد گشت. به سبب ویژگی‌های خویش، نوروز و زن ارتباطی سمبیوتیک می‌باشد و حتی می‌توان گفت حقیقت نوروز با حقیقت زن به معنای حقیقی خویش می‌رسد. برای این حقیقت نیز در برابر قدرت مردسالار با روح نوروز خویش را سازماندهی کردن و مبارزه را ارتقا بخشیدن یکی از پایه‌های اساسی ماست. در اینجا بزرگترین نقش بر دوش انقلاب زن است که در پیشاهنگی روژهلات کوردستان و ایران پیشرفت کرده است. زیرا این انقلاب بر پایه‌ی فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو براه افتاده است، در تاریخ آزادی زن قیام بزرگیست. در گوهر قدرت رژیم ایران، آن که می‌دانیم نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری مردسالاریست. بدین ترتیب شکل سازماندهی خویش، مبارزه خود را در هر زمان بلندتر کردن و در برابر این نظام تبدیل شدن به نیرویی اساسی که حقیقتیست از آن نمی‌توان گریخت. با این شیوه‌ای که قیام‌ها ادامه دارند برای قدرتمداری نظام ایران و برای نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری نیز تبدیل به خوفی عظیم شد. بدین شکل نظام با تمامی نیروی خویش خواهان آن است که انقلاب را نابود کند. از هر لحاظی که جنگ ویژه به شیوه‌ای دور از اخلاق صورت می‌گیرد که یکی از این نمونه‌های آن مسموم کردن دانش‌آموزان است. با این کار دور از اخلاق باری دیگر دیده شد که رژیم اشغالگر ایران در برابر زن همیشه با سیاست‌های متفاوت قتل‌عام فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، جسمی و روحی انجام می‌دهد. در برابر این نظام خونخوار بر اساس خود دفاعی خویش دفاع و سازماندهی کردن بسیار ضروریست. با این هوشمندی مبارزه را بلندتر کردن، توسعه دادن تا زمانی که انقلاب زن به فتح و پیروزی نرسد و آزادی را به ارمغان نیاوریم مبارزاتمان را تا زمانی که هستیم ادامه می‌دهیم.

گریلاهای (HPJ) با افروختن آتش و با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" و "بی سروک ژیان نابه" و "نوروز برخودانه، برخودان ژیانه (نوروز مقاومت است، مقاومت زندگیست)" مراسم را به اتمام رساندند.