خشم از جنایات جنگی: تداوم اعتراضات به حملات شیمیایی ترکیه از سوی کوردستانیان

جنایات جنگی ترکیه در جنگ با گریلاهای آزادیخواه کورستان موجی از خشم در افکار عمومی ایجاد کرده است

جنایات جنگی ترکیه در جنگ با گریلاهای آزادیخواه کورستان موجی از خشم افکار عمومی ایجاد کرده است.

اعتراضات کوردستانیان و دوستان خلق کورد به دنبال اعلام هویت هفده گریلا بود که در حملات شیمیایی ترکیه در ارتفاعات زاپ و آواشین به شهادت رسیدند. معترضان در بروکسل بلژیک مرکز اتحادیه اروپا با پخش صدای آژیر، روی زمین دراز کشیدند تا ابعاد کشتارهای جمعی ترکیه را نشان دهند.

دامنه این تجمعات اعتراضی، بسیاری از کشورهای اروپا را در بر گرفته است. عصر دیروز شهرهای متعدد صحنه اعتراضات کوردها و دوستانشان بود.

در استکهلم سوئد معترضان با پوشیدن لباس‌های ضد شیمیایی توجه رهگذران را به جنایات جنگی ترکیه جلب کردند. سخنگوی تجمع‌کنندگان به عدم بررسی مستندات شواهد استفاده ترکیه از سلاح شیمیایی اعترض کرد و خواستار واکنش بین‌المللی شد.