کوردستانیان و دوستان آنان در فرانسه به خیابان‌ها سرازیر شدند

حملات نظامی ترکیه به مخمور، شنگال و روژاوا از سوی کوردستانیان مقیم فرانسه محکوم شد

معترضان در چندین شهر فرانسه در حمایت از مقاومت گریلاهای کوردستان به خیابان آمدند و علیه دولت ترکیه شعار دادند.

اعتراضات در چندین شهر از جمله، پاریس، بوردو، مارسی و رنس برگزار شد.

در منطقه درانسی نیز پس از راهپیمایی اعتراضی، یک سخنگوی جنبش جوانان انقلابی گفت تا زمانی که کوردستان زیر حمله ترکیه باشد ما در خیابان‌ها خواهیم بود.

در تجمع شهر اوری نیز سخنگوی معترضان به بمباران مخمور، روژاوا و شنگال اشاره کرد و گفت باید برای دفاع، بسیج عمومی شکل بگیرد.

در مارسی نیز معترضان در مقابل دفتر اتحادیه اروپا تجمع کردند و خواستار آن شدند ترکیه به توضیح درباره بمباران اردوگاه پناهجویان مخمور مجاب شود.