کوردستانی‌ها برای آزادی عبدالله اوجالان در مقابل سازمان ملل تجمع کردند

در تجمعی که در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برای آزادی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار شد، یاد سید رضا و یارانش گرامی داشته شد و به قتل‌عام سینمای عاموده اعتراض شد.

تحصن مردم کورد در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو سوئیس برای تامین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان همچنان ادامه دارد.

تجمعی که این هفته در چارچوب کارزار «زمان آزادی است» با یک دقیقه سکوت به منظور گرامیداشت یاد سید رضا و یارانش که توسط فاشیسم دولتی ترکیه در ۱۵ نوامبر ۱۹۳۷ اعدام شدند، آغاز شد.

در این تجمع بیانیه‌هایی در رابطه با ابعاد انزوا به زبان‌های فرانسوی و انگلیسی پخش شد.

طوبا یلماز، رئیس مشترک مرکز جامعه دموکراتیک کوردهای ژنو (ج‌د‌ک) که در این تجمع سخنرانی کرد، توجه را به قتل‌عام ۲۸۳ کودک کورد در ۱۳ نوامبر ۱۹۶۰ در اثر آتش‌سوزی در سینما شهرآزاد شهر عاموده روژاوا جلب کرد.

طوبا یلماز به ادامه سیاست‌های انزوا و ایزولاسیون علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان توجه کرد و از سلامت، امنیت و زندگی عبدالله اوجالان ابراز نگرانی کرد.

ما باید با موفقیت آمیز کردن کمپین، انزوا را بشکنیم

طوبا یلماز تنها شرط رفع این نگرانی‌ها را در به موفقیت رساندن کمپین "آزادی عبدالله اوجالان، حل مسئله کورد" دانست و افزود:

«به عنوان بخشی از این کمپین، جلسات عمومی در صدها مرکز برگزار می‌شود. راهپیمایی گَملیک نیز در ۲۸ نوامبر برگزار می‌شود. ما از این کارزار استقبال می‌کنیم و آرزوی موفقیت می‌کنیم. رهبر آپو از سال ۲۰۱۵ بدین سو تحت انزوای شدید قرار دارد. این انزوا در ۳۳ ماه اخیر با نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر ادامه یافته است. ما به عنوان مردم کورد دیگر نمی‌توانیم این وضعیت را بپذیریم. رهبر آپو معنای زندگی ماست. دیگر صبر نداریم. رفع این انزوا برای ما کافی نیست، تنها خواسته ما آزادی جسمانی رهبر آپو است.البته در این روند ما زنان کورد و جنبش‌های جوانان کورد جای خود را در خط مقدم مبارزه خواهیم گرفت. هر چه باشد، این کارزار را به موفقیت خواهیم رساند و آزادی رهبر آپو را تضمین خواهیم کرد.»