اعتراضات علیه حملات نژادپرستانه در بلژیک ادامە دارد -بروز رسانی شد-

اعتراضات بە حمله‌ی گروه نژادپرست در شهر هیوسدن-زولدر بلژیک به خانواده‌های کوردی که از مراسم جشن نوروز بازمی‌گشتند، درشهرای اروپا ادامە دارد.

حمله‌ی گروه نژادپرست در شهر هیوسدن-زولدر بلژیک به خانواده‌های کوردی که از مراسم جشن نوروز بازمی‌گشتند، در برلین پایتخت آلمان و کانتون زوریخ سوئیس محکوم گردید.

برلین

کوردستانی‌ها و‌ دوستانشان در ‌پی فراخوان مجلس زنان دست دان و ناو-برلین در مقابل کونسولگری بلژیک تجمع کردند و حمله‌ی گروه نژادپرست در شهر هیوسدن-زولدر بلژیک را محکوم کردند.

پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا، ریاست مشترک ناو-برلین حسین یلماز‌ گفت: «همه‌ی ما می‌دانیم که دولت ترکیه پشت این حملات قرار دارد. از دولت بلژیک و کشورهای اروپایی که اقداماتی در برابر این حملات نژادپرستانه انجام نداده و آن را نادیده گرفته‌‌اند، می‌خواهیم به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند.»

به نمایندگی از اتحادیه‌ی دانشجویان کوردستان (ی‌خ‌ک) و زنان دانشجوی کوردستان (ژخ‌ک) و حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د)-برلین، جنبش جوانان انقلابی (ت‌ج‌ش) بیانیه قرائت شد.

این تجمع با شعارهای «بدون رهبر زندگی میسر نیست» و «ژن، ژیان، آزادی» و «اردوغان تروریست است» به پایان رسید.

زوریخ

در کانتون زوریخ سوئیس طی تجمعی حملات نژادپرستانه محکوم گردید. جمعیت در مقابل ایستگاه مرکزی قطار زوریخ جمع شدند و طی بیانیه‌ای حملات را محکوم کردند. این بیانیه توسط عضو ت‌ج‌ش هوگر‌ باگوگ قرائت شد. باگوگ اعلام کرد که تبهکاران حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ) و حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) به صورت وحشیانه سعی کردند خانه‌ را که کوردها در آن پناه گرفته بودند را آتش بزنند و گفت: «این حمله ضد روحیه‌ی نوروز است. قطعا ما به عنوان جوانان ت‌ج‌ش و خلق کوردستان پاسخ این حمله را خواهیم داد.»

بیانیه با شعار «زنده باد رهبر آپو» و «زنده باد حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک)» و «ترکیه تروریست است» و «اردوغان فاشیست است» به پایان رسید.

مانهایم

در شهر مانهایم کوردستانی‌ها در مقابل ایستگاه قطار تجمع کردند و پلاکاردهای «نه به نژادپرستی در ترکیه» و «زنده‌ باد حمایت بین‌المللی» را در دست گرفتند. در این تجمع بیانیه‌ی ک‌ج‌د‌ک-ا قرائت و توزیع شد.

این تجمع با شعار «اردوغان قاتل است» و «زنده باد رهبر آپو» به پایان رسید.

مونیخ‌

در شهر مونیخ با پیشگامی ت‌ج‌ش و تیکوژن اعتراضاتی انجام شد. حملات نژادپرستان محکوم گردید و بیانیه‌ی کُن-مَد قرائت شد. این اعتراضات با شعار «زنده باد رهبر آپو» و «اردوغان و ترکیه قاتل هستند» و «کوردستان گورستان فاشیست‌ها» به پایان رسید.

هانوفر‌

کوردستانی‌ها علیه حملات نژادپرستانه به خیابان آمدند و فاشیسم آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ را محکوم کردند. صدها جوان کورد به همراه دوستانشان در این اعتراضات شرکت داشتند.

پس از انجام یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدا، ریاست مشترک خلق هانوفر به سخنرانی پرداخت و این حمله را محکوم نمود.

این تجمع با شعار «مرگ بر اردوغان» و «زنده باد رهبر آپو» به پایان رسید.

سابروکن

در شهر سابروکن حمله‌ی نژادپرستانه‌ی تبهکاران آک‌پ-م‌ه‌پ طی تجمعاتی محکوم گردید.

ده‌ها کوردستانی حضور داشتند و طی بیانیه‌ای این حمله را محکوم نمودند.

این تجمع با شعارهای «زنده باد نوروز» و «زنده باد رهبر آپو» و «زنده باد مقاومت روژآوا» و «مرگ بر دیکتاتور» و «اردوغان قاتل است» به پایان رسید.

آتن

کوردستانی‌های مقیم آتن پایتخت یونان در پی فراخوان مرکز فرهنگ دمکراتیک کوردستان از میدان آکادمی تا مقابل کونسولگری ترکیه به راهپیمایی پرداختند. سازمان‌های انقلابی ترکیه، ابتکار عمل (RiseUpForRojava) و انترناسیونالیست‌های یونان در این راهپیمایی حضور داشتند و شعارهایی به زبان کوردی و یونانی سرداده شدند.

سپس بیانیه‌ای به نمایندگی از مرکز فرهنگ دمکراتیک کوردستان و ابتکار عمل (RiseUpForRojava) قرائت شد.

درسدن

در شهر درسدن طی تجمعاتی حملات نژادپرستانه محکوم گردید.

جوانان در میدان آلبر‌ت پلاتز تجمع کرده و اعلام نمودند در تمامی میادین و عرصه‌ها علیه نسل‌کشی و غارت دولت ترکیه، حفاظت جوهری را تقویت خواهیم کرد.

این تجمع با سردادن شعارهای «زنده باد رهبر آپو» و «انتقام» و «با جان و دل همراهت هستیم ای رهبر» به پایان رسید.