مراسمی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای متینا در برمن برگزار شد

یاد و خاطره کاراسونگور کانیرش (زبیر تیمور اوغلو) گریلای نیروهای مدافع خلق و همرزمانش که در متینا به شهادت رسیدە بودند در شهر برمن آلمان گرامی داشته شد.

یاد و خاطره کاراسونگور کانیرش (زبیر تیمور اوغلو) گریلای نیروهای مدافع خلق و همرزمانش که در متینا که در نبرد با دولت اشغالگر ترکیه به شهادت رسیدە بودند، گرامی داشته شد. مراسم بزرگداشت توسط جامعە فرهنگی کورد در برمن آلمان برگزار شد.

شیرزاد سید دلو یکی از اعضای کمیسیون انجمن خانواده‌های شهدا و مفقودین کوردستان (کوماو) در این مراسم سخنرانی کرد و بە خانواده‌های شهدا تسلیت گفت. سید دلو گفت حافظ میراث شهدا هستند.

وحدالدین تیمور اوغلو برادر زبیر تیمور اوغلو نیز سخنرانی کرد و تاکید کرد که شهدای فداکارمان باارزشترین دارایی خلق کورد هستند.

این مراسم با نمایش یک فیلم مستند به پایان رسید.