نمایندگان ۴ بخش کوردستان در لوزان گردهم آمدند

سازمان‌های کوردی از همه بخش‌های کوردستان در ۹۹مین سالگرد توافق لوزان که کوردستان را تقسیم نمود، در لوزان گردهم آمدند.

در ۹۹مین سالگرد پیمان لوزان، ۵۷ سازمان، حزب و تعدادی از روشنفکران، سیاست‌مداران، هنرمندان و آکادمیسین‌ها در کنفرانسی گردهم آمدند.

این کنفرانس در قصر رومن در میدان ری پانه که پیمان لوزان در آن امضاء شده بود، برگزار شد.

کنفرانس با ۱ دقیقه سکوت در احترام به شهیدان راه آزادی کوردستان آغاز شد. ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) احمد کاراموس به حاضران خوشامد گفت. زبیر آیدار، عزیز ماملی، دلشا عثمان و بلیسه جبار فرمان به عضویت دیوان درآمدند.

کاراموس اعلام نمود که ۹۹ سال از پیمان لوزان گذشته و در این کنفرانس باید همه دستگاه‌ها و شخصیت‌های کوردستان موضع‌گیری خود علیه پیمان لوزان را نشان دهند.

همچنین از اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه عبدالقادر عمر پس ‌از نمایش ویدیویی در رابطه با پیمان لوزان سخنرانی نمود.

در ادامه نمایندگان احزاب و نهادهای سیاسی، روشنفکران و سیاستمداران دیدگاه‌های خود را در خصوص پیمان لوزان بر زبان راندند.      

قرار است که در پایان این کنفرانس قطعنامه‌ای که در آن برنامه‌های کنگره ملی کوردستان در سال آتی در خصوص پیمان لوزان درج شده باشد منتشر شود.