نصب پوستر شهدا سارا، روژبین و روناهی بر ساختمان شهرداری منطقه ١٠ پاریس

پوستر سه زن انقلابی کورد که در ٩ ژانویه ٢٠١٣ از سوی رژیم ترکیه در شهر پاریس ترور شده بودند بر روی درب اصلی شهرداری منطقه ١٠ پاریس نصب شد.

شهرداری منطقه ١٠ پاریس به روال سال‌‌های گذشته امسال نیز در اقدامی ابتکاری پوستری بزرگ از ساکینه جانسز (سارا) از بنیانگذاران پ.ک.ک، فیدان دوغان (روژبین) نماینده کنگره ملی کوردستان در پاریس و لیلا شایلمز (روناهی) عضو جنبش جوانان کوردستان را بر روی درب اصلی خود نصب کرد.

این پوستر از سوی هنرمند کورد زهرا دوغان طراحی شده است. زیر تصاویر سه زن انقلابی کورد نوشته شده است:"لیلا، ساکینه، روژبین... ملیتان‌هایی که در ٩ ژانویه ٢٠١٣ در پاریس به قتل رسیدند. جنایتی که هنوز بدون مجازات مانده است!"

هر سه زن انقلابی کورد روز ٩ ژانویه ٢٠١٣ در مرکز پاریس از سوی تیم‌های ترور وابسته به رژیم ترکیه به قتل رسیدند.