پلیس به گردهمایی اعتراضی کوردها در مقابل سازمان منع سلاح‌‌های شیمیایی حمله کرد

پلیس هلند در حمله گردهمایی اعتراضی کوردها در مقابل ساختمان OPCW در شهر لاهه چند جوان را دستگیر کرد.

جمعی از کوردهای مقیم اروپا با پیشاهنگی جوانان با هدف رسواکردن رسوا نمودن سازمان OPCW و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به حملات شیمیایی رژیم ترک در مقابل دفتر این سازمان در لاهه هلند گردهم آمدند.

شرکت کنندگان به سکوت سازمان OPCW و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به حملات شیمیایی ترکیه به کوردستان اعتراض کردند.

٣٠ جوان با ورود به ساختمان OPCW شعارهایی را در محکومیت سکوت این سازمان سر دادند. پلیس هلند به جوانان حمله کرد و چند نفر آنان را دستگیر کرد.

در خارج از ساختمان حدود ١٠٠ کوردستان با در دست گرفتن پلاکارد و پارچه‌نوشته از جوانان حمایت کردند.

در این گردهمایی اعلام شد که رژیم ارتش ترک ٧ ماه است به حمله به باشور کوردستان ادامه می‌دهد و صدها بار از سلاح‌های شیمیایی در حملات خود استفاده کرده است.