پلیس فرانسه به معترضان در پاریس حمله کرد

پلیس با بمب های گاز اشک آور به مردم که در اعتراض به حمله‌ی مسلحانه به مرکز جامعه دمکراتیک کورد در پاریس تجمع کرده بودند حمله کرد. مردم در برابر حمله‌ی پلیس مقاومت می‌کنند.

به دلیل حمله مسلحانه علیه مرکز فرهنگ و هنر جامعه کورد احمد کایا در پاریس، پایتخت فرانسه، که در آن 3 نفر از 6 مجروح به شهادت رسیدند مردم در مقابل مرکز تجمع کردند، پلیس با بمب های گاز اشک آور به خلق تجمع‌کرده حمله کرد.

مردم با سردادن شعارهای "قاتل اردوغان" و" زنده‌باد رهبر آپو" خیابان را بستند. مقاومت خلق همچنان ادامه دارد.