پیکر دوست کوردها، چارلامپیدیس خاکسپاری شد

پیکر نویسنده و سیاستمدار پونتوسی و دوست کوردها، میجالیس چارلامپیدس طی مراسمی به خاک سپرده شد.

مؤسس جنبش سوسیالیست پانهلنیک (PASOK)، نویسنده و سیاستمدار پونتوسی و دوست کوردها، میجالیس چارلامپیدس  در سن ۷۳ سالگی به سبب بیماری سرطان درگذشت. پیکر میجالیس چارلامپیدس طی مراسمی در آرامستان یکم آتن به خاک سپرده شد.

خانواده و رفقا و نمایندگان احزاب سیاسی و چندین شهروند یونانی در مراسم خاکسپاری شرکت کردند. اعضا و نمایندگان مرکز فرهنگ دمکراتیک کوردستان و حزب اتحاد دمکراتیک (پ‌ی‌د) نیز در این مراسم شرکت داشتند.

دکتر ابراهیم مسلم نماینده‌ی پ‌‌ی‌د در یونان و بالکان در این مراسم گفت: «میجالیس دوست بزرگ کوردها بود، می‌گفت پونتوس و خلق کورد یکی هستند و مقاومت آن‌ها نیز یکی است. در یونان برای کوردستان و خلق کورد به عنوان یک گریلا به مبارزه پرداخت. هرگز از مبارزه عقب ننشست، خود را به عنوان جزئی از جنبش آزادی می‌دید‌ و بر این مبنا به مبارزه می‌پرداخت. سیاستمداری به مانند وی در جهان وجود نداشت. به جز پیروزی انقلاب به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی‌داد. نزد وی چیزی به نام ‘غیرممکن’ وجود نداشت، همیشه می‌گفت که ‘می‌توانیم‌ هرکاری را انجام دهیم’. برای رفع ستم تاریخی علیه کورد و پونتوسی و ارمنی و تمامی خلق‌ها، به مبارزه می‌کرد. از همزیستی دفاع می‌کرد. در نوشته‌ها و سخنانش همیشه می‌گفت ‘عبدالله اوجالان پدر دمکراسی در خاورمیانه است، به همین سبب باید جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت نماید’.»

خانواده‌ی وی درخواست کردند به جای دسته گل، به آخرین درخواست چارلامپیدیس که بازسازی کلیسای روستایش که در آتش‌سوزی مریچ به شدت آسیب دیده است، همکاری و کمک شود.