راهپیمایی کوردها در فرانسه؛ در مقابل اشغالگران و خائنان از کوردستان محافظت کن

کوردها و دوستانشان در شهرهای فرانسه با برپایی راهپیمایی حملات رژیم اشغالگر ترک و همکاری خاندان بارزانی با اشغالگران را تقبیح کردند. شرکت کنندگان خواستار ارتقای مبارزه برای مقابله با اشغالگران و خائنان پ.د.ک شدند.

هزاران نفر از کوردستانیان ساکن شهرهای فرانسه و دوستان آنان با برگزاری راهپیمایی و میتینگ اعتراضی همدستی خاندان بارزانی با اشغالگران را محکوم کردند.

مارسی

 

رِن

 

پاریس