سمینار ژن، ژیان، ئازادی در زوریخ برگزار شد

در شهر زوریخ سوئیس به مناسبت ٨ مارس سمیناری درباره قیام ایران با حضور فعالانه زنان، توسط مریم فتحی نماینده کژار در اروپا برگزار شد.

به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زنان زحمتکش، سمیناری در مرکز فرهنگی و دموکراتیک کورد در زوریخ برگزار شد.

سمینار توسط مریم فتحی نماینده جامعه زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در اروپا ارائه شد.

مریم فتحی درباره قیام خلق‌های ایران که با قتل ژینا امینی شروع شد و چند ماه است ادامه دارد، نیز درباره مبارزات زنان در ایران به ارزیابی پرداخت. مریم فتحی به سوالات حضار نیز جواب داد و افزود: لازم است همه از انقلاب ژن، ژیان، ئازادی حمایت کنند.

به شعار خلق‌های ایران تبدیل شد

مریم فتحی اعلام کرد قیام خلق که با قتل ژینا امینی شروع شد علیرغم سرکوبها، چند ماه است ادامه دارد. فتحی گفت: سالهاست مبارزات زنان ایران علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. نباید آن را کم ارزش دانست. این شعار نتیجه فلسفه ملت دموکراتیک رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان است. امروزه این شعار علاوه بر کورد، توسط خلق بلوچ، فارس، افغان و سایر خلقهای ایران سر داده می‌شود. این یک دستاورد برای جنبش زنان است. همه جهان این شعار را سر می‌دهند. فلسفه ژن، ژیان، ئازادی که در روژآوای کوردستان جامه‌ی عمل یافت، در ایران نیز محقق خواهد گشت.

این اولین بار است خلق‌های ایران با هم و همزمان عمل می‌کنند

نماینده کژار گفت که در ایران چندین خلق و اقلیت ملی و مذهبی گوناگون وجود دارد و اشاره کرد که همه خلقهای ایران در قیام ژن، ژیان، ئازادی شرکت دارند و افزود: جمهوری اسلامی با ایجاد ترس و وحشت به حیات خود ادامه می‌دهد. در این سالها هزاران نفر اعدام شدند. خلق جوهر این رژیم را می شناسند. باید این قیام با پیشاهنگی زنان جلو برود و سراسر ایران را شعلەور کند. به این توجه کنید که در شهر قم که مرکز دینی رژیم است، در اینجا حتی زنان به پا خواستند. پیش از این نیز قیام‌های مشابهی وجود داشته است، اما برای اولین بار است که همه خلق‌های ایران با هم و همزمان عمل می‌کنند.

دولت اسلامی بر ضد زنان تأسیس شد

مریم فتحی با تاکید بر اینکه از روزی که ایران تأسیس شد، حقوق زنان به طور مداوم قهقرایی داشته است، گفت: وقتی خمینی از فرانسه آمد و به قدرت رسید، ابتدا حجاب زنان را در دستور کارش قرار داد. اکنون چنان سیستمی ایجاد شده است که برای پیگیری لباس زنان یک تشکیلات پلیس ایجاد شده است. آنها زندگی زنان را در ایران به کابوس تبدیل کرده‌اند.

سرانجام به عنوان پژاک، کودار یا کژار، نه با حکومت اسلامی، نه شاه و نه با مجاهدین طرف شدند. مریم فتحی نماینده کژار در اروپا با تاکید بر اینکه آنها به عنوان راه سوم مبارزه می‌کنند، گفت: مبارزه ای که در چهار بخش کوردستان انجام می‌شود برای ما معنادار است. ژینا امینی شهید باکور کوردستان نیز هست، شهید سکینه جانسز نیز شهید روژهلات هم می‌باشد. احزاب زیادی در کوردستان وجود دارد. با این حال باید با هم به نفع خلق عمل کرد. خلق ما که در اروپا زندگی می‌کنند باید نسبت به قتل‌عام‌های روزانه روژهلات حساس و هشیار باشند.