سناتور فرانسوی: می‌خواهند پیروزی خلق را مصادره نمایند

پاسکال ساولدلی، سناتور فرانسوی به عدم اعطای گواهی شروع به کار ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان عبدالله زیدان اعتراض کرد و گفت: «می‌خواهند پیروزی خلق را مصادره نمایند.»

پاسکال ساولدلی، سناتور فرانسوی به عدم اعطای گواهی شروع به کار ریاست مشترک شهرداری کلان‌شهر وان عبدالله زیدان اعتراض کرد. وی در این رابطه در حساب شخصی خود در شبکه‌ی‌ مجازی ‏X (تویتر سابق) پیامی منتشر کرد و اعلام نمود، اردوغان می‌خواهد پیروز خلق را مصادره نماید و از فرانسه درخواست کرد در برابر این وضعیت موضع‌گیری نماید.