تداوم اعتراضات در اروپا به تجاوز نظامی و اشغالگری ترکیه

تجاوز ترکیه به جنوب کوردستان موجی از اعتراضات به دنبال داشته و روزانه تظاهرات در نواحی مختلف برگزار می‌شود از جمله در اروپا.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی سعی در افشای همدستان اردوغان در این حمله دارند. آنها از جمله همکاری حزب دمکرات اقلیم کوردستان با دشـمن را محکوم کردند. تجمع‌کنندگان خشمگین دیروز در لندن بسوی خودروی مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کوردستان که به انگلستان سفر کرده بود تخم‌مرغ پرتاب کردند.

معترضان عصر دیروز هم در چندین کشور از جمله در شهرهای آلمان و فرانسه راهپیمایی کردند.

در سخنرانی‌ها، سکوت اتحادیه اروپا و طرف‌های بین‌المللی درباره تجاوز و لشکرکشی ترکیه به خاک کشوری دیگر محکوم شد.

امروز هم طبق برنامه قبلی تظاهرات در برخی نواحی اروپا انجام شده است.