تجمعات کوردها و دوستانشان در مراکز کشورهای اروپایی

معترضان حملات شیمیایی و جنایات جنگی ارتش ترکیه را محکوم کردند

مراکز مختلف اروپایی عصر دیروز صحنه تجمعات اعتراضی به حملات شیمیایی ترکیه علیه گریلاهای آزادیخواه کوردستان بود.

به دنبال آنکه فرماندهی قرارگاه مرکزی دفاع از خلق اسامی هفده شهید حملات شیمیایی ترکیه به زاپ و آواشین را منتشر کرد، معترضان طی تجمعاتی در شهرهای اروپایی شعار دادند اردوغان تروریست است.
این تجمعات دستکم شهرهای مختلف آلمان، سوئیس، انگلیس، فرانسه، دانمارک و اتریش برگزار شدند.
در ژنو سوئیس مقر سازمان ملل متحد، اردال آتاسوی، رئیس مشترک مرکز جامعه دمکراتیک کوردها در این شهر در سخنانی اعلام کرد خلق کورد در برابر حملای باز گازهای سمی و شیمیایی علیه مبارزای آزادی خود سکوت نخواهد کرد. سخنگویان معترضان عدم اقدام سازمان منع استفاده و گسترش تسلیحات شیمیایی را محکوم کردند و خواستار بررسی مستندات موجود مبنی بر جنایات جنگی ارتش ترکیه شدند.