در زندان کرک‌کاله اجازه هواخوری به زندانیان داده نمی‌شود

زندانیان زندان گروه F زندان کرک‌کاله اعلام نمودند که همگی آنان را با هم به بیمارستان برده و در بیمارستان معاینه زندانیان با دستان بسته انجام می‌شود و علیرغم وجود دوربینهای مدار بسته نیز اجازه هواخوری روزانه در روزهای ابری و مه آلوده به آنان داده نمی‌شود.

زندانیان زندان گروه F  کرک قلعه با ارسال نامه‌ای به خانواده‌های خود به نقض حقوق خود در زندان اشاره کرده‌اند. گزارش زندانیان این زندانیان در رابطه با نقض حقوق بشر بدینگونه است:

شمار زندانیان و محکومیان افزایش یافته است. همه این زندانیان با همدیگر به بیمارستان فرستاده می‌شوند.

در بیمارستان پزشکان آن‌ها را ناچار به معاینه با دست بند می‌کنند و از این طریق حقوق سلامتی آنان نقض می‌گردد. به همین دلیل زندانیان به طور صحیح مداوا نشده و مشکلات جسمی و سلامتی آنان گسترش می‌یابد.

روزنامه و کتاب در اختیار زندانیان قرار داده نمی‌شود، حق پیاده روی زندانیان محدود شده است.

اجازه استفاده از قیچی به زندانیان داده نمی‌شود و حتی قیچی‌های کوچک برای برش کاغذ را نیز از زندانیان گرفته‌اند.

هواخوری نیز با اعمال محدودیت روبرو شده است. به رغم نصب دوربینهای مدار بسته در بخش هواخوری زندانیان، باز اجازه نمی‌دهند که در روزهای ابری و مه آلود زندانیان در محوطه مخصوص به هواخوری بروند. هواخوری نیز به بهانه‌های امنیتی ممنوع شده است.

وسائل موجود در فروشگاه زندانیان از قیمت بالایی برخوردار بوده و خوراکی‌های آنها نیز خوب نیستند.

به عنوان جستجوی زندان همواره به اتاق‌های ما زندانیان حمله کرده و وسائل ما را به هم می‌ریزند.

رادیوهای ما زندانیان را نیز توقیف کرده‌اند. اجازه دیدارهای باز و ورزش را نیز محدود کرده‌اند.