ابتکار عمل خلق: علیه مصادره‌ی اراده به میادین بیایید

ابتکار عمل خلق کوردستان از تمامی نیروهای دمکراتیک به ویژه از کوردستانی‌ها درخواست کرد در برابر مصادره‌ی اراده‌ی آن‌ها در شهر وان، با پیشگامی جوانان و زنان به میادین بیایند و تا دست‌یابی به نتیجه در میادین بمانند.

ابتکار عمل خلق کوردستان در رابطه با مصادره‌ی اراده در شهر وان بیانیه‌ای منتشر کرد.

ابتکار عمل خلق اعلام کرده است، خلق در انتخابات در برابر رژیم قیوم و سیاست نسل‌کشی حکومت حزب عدالت و توسعه (آ‌ک‌پ)-حزب حرکت ملی (م‌ه‌پ) و انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان موضع واضح و آشکاری را نشان دادند.

در ادامه اعلام کرده است، خلق کوردستان علیه رژیم آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ در شهر وان پیروزی بزرگی را کسب کرده است، به همین سبب آ‌ک‌پ-م‌ه‌پ این را تاب نمی‌آورند و سعی در توطئه دارند تا اراده‌ی خلق وان را مصادره کنند، با وجود پیروزی واقعی عبدالله زیدان نامزد انتخابات شهرداری وان، می‌خواهند علیه اراده‌ی خلق وان کودتا نمایند.

ابتکار عمل خلق تاکید کرده است، نباید این تصمیم به هیچ وجه پذیرفته شود، در ادامه گفته است: «لازم است تمامی خلق کورد و نیروهای دمکراتیک در همه جا برای مقابله با این عمل پلید ضد اراده‌ی سیاسی خلق کورد، قویا اعتراض نمایند.»

همچنین از تمامی نیروهای دمکراتیک و کوردستانی خواسته است، با پیشگامی ملیون‌ها جوان و زن به میادین بیایند و تا دست‌یابی به نتیجه میادین را ترک ننمایند و به اعتراض و کنش بپردازند و گفته است: «روز اتحاد و صیانت از شرف و دفاع از اراده است.»