انتشار مجموعه آثار روشنفکر شهیر کورد: موسی آنتر

مجموعه آثار موسی آنتر، روشنفکر شهیر کورد از سوی انتشارات آرام چاپ و منتشر شد.

به مناسبت یکصدمین سال تولد موسی آنتر، آپی موسی، انتشارات آرام تمامی آثار این روشنفکر نامی کورد را در مجموعه‌ای نفیس مشتمل بر ۵۹۰ صفحه چاپ و منتشر کرد.

مجموعه آثاری که آپی موسی در ۷۲ سال زندگی حرفه‌ای خود نگاشته بود با ویراستاری دقیق و حرفه‌ای منتشر شد. انتشارات آرام به مناسبت یکصدمین سال تولد موسی آنتر، مجموعه آثار وی را تحت عنوان آپی موسی صد ساله است، در قالب مجموعه‌ای منتشر کرده و همزمان با چاپ آثار وی، بخشی از این کتاب را نیز به افکار و اندیشه‌های اعضای خانواده، دوستان، رفقا و آشنایان وی اختصاص داده است.

آثار آپی موسی که در این مجموعه چاپ و منتشر شده‌اند عبارتند از کلیات آثار وی به زبان کوردی، فرهنگ کوردی-ترکی، جیرانا من و تمامی آثار دیگر وی که به زبان ترکی منتشر شده‌اند. اولاش گولدیکن، الهامی سیدار و ریدور دجلیی ویراستاری آثار وی را در این مجموعه بر عهده داشته‌اند.