اسنگول دمیر سخنگوی مشترک ه.د.ک: ما با مشارکت وسیع؛ متوقفش می‌کنیم

اسنگول دمیر سخنگوی مشترک ه.د.ک گفت؛ بیش از ۸ میلیون نفر رای ندادند و افزود؛ جامعه‌ای که مانع از فاشیسم شده است، باید برای متوقف‌ساختن آن در انتخابات شرکت کند.

اسنگول دمیر سخنگوی مشترک کنگره دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.ک) گفت؛ نصف جامعه نشان داده که حامی و خواهان تغییر است.

اسنگول دمیر به آژانس خبری فرات گفت که در انتخابات ۱۴هم می، پیام خلق را فهمیده و آن پیام را اجرا می‌کنند. وی افزود: موضع نصف جامعه حمایت از تغییر است و گفت: علیرغم تقلب و فریبکاری وسیع در پروسه انتخابات، خلقمان خواست و امیدش برای دوره‌ای نوین را نشان داد.

"کسانی که رای ندادند، این‌بار باید رای بدهند"

دمیر اشاره کرد که در انتخابات ۱۴ می مشارکتی وسیع انجام گرفت اما با وجود این نیز؛ بیش از ۸ میلیون نفر رای ندادند. وی گفت: جامعه در ۱۴ می در برابر فاشیسم مانع گذاشت. ما انتظار داریم تا در ۲۸ می با مشارکتی گسترده‌تر فاشیسم را به تمامی متوقف کنیم. درخواست ما این است افرادی که رای ندادند؛ این‌بار حتما رای بدهند و صاحب رای و اراده‌ی خود باشند و قدرتشان را برای ساقط‌ کردن رژیم تک‌نفره نشان دهند.