اعتصاب غذا در زندان‌های رژیم ترک در ۴٢مین روز ادامه دارد

زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک در شمال کوردستان و ترکیه در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض گسترده حقوق زندانیان از ۴٢ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

با هدف آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌های ترکیه زندانیان سیاسی از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ دست به اعتصاب غذا زده‌اند. اعتصاب غذای زندانیان امروز ۴٢مین روز خود را پشت‌سر گذاشت.

٢١مین روز اعتصاب غذا در مخمور

همزمان با اعتصاب غذای زندانیان در کمپ مخمور نیز با پیشاهنگی جمعیت خانواده شهدا از روز ١٨ دسامبر اعتصاب غذا آغاز شده و امروز ٢١مین روز خود را پشت‌سر گذاشت.

زندانیان سیاسی پیش از این برای پایان دادن به حصر اوجالان در چندین مرحله دست به اعتصاب غذا زده و رژیم ترکیه مجبور شده بود به حصر اوجالان پایان دهد.

سال ٢٠١٢: ۶٨ روز

اولین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی به شکل گسترده و سازماندهی شده با هدف پایان دادن به حصر اوجالان در ١٢ سپتامبر ٢٠١٢ در زندان‌های ترکیه آغاز شد. این اعتصاب غذا ۶٨ روز ادامه یافت و با در درخواست رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پایان یافت. در ٣ ژانویه ٢٠١٣ میان اوجالان و هیئت دولت دیدار صورت گرفت و تا سال ٢٠١۵ مرحله مذاکرات امرالی ادامه یافت.

 ٢٠١۶: ٨ روز

 روز ۵ آوریل ٢٠١۵ مرحله مذاکرات امرالی از سوی رژیم ترک متوقف شد و حصر اوجالان از سر گرفته شد. پس از شبه کودتای ١۵ ژوئیه که ناظران سیاسی ترکیه آنرا کودتای اردوغان می‌دانند نگرانی‌ها نسبت به وضعیت رهبر خلق کورد افزایش یافت و ۵٠ سیاستمدار کورد در فراخوانی خواستار ملاقات با اوجالان شدند و وقتی با پاسخ منفی رژیم ترک روبرو گشتند در ۵ سپتامبر ٢٠١۶ در دفتر حزب مناطق دمکراتیک در شهر آمَد دست به اعتصاب غذا زدند. شش روز پس از آغاز اعتصاب محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان در روز ١١ سپتامبر با رهبر خلق کورد ملاقات کرد. ۵٠ سیاستمدار کورد پس از انجام این ملاقات و دستیابی به موفقیت در ٨مین روز به اعتصاب غذا پایان دادند.

٢٠١٨: ٢٠٠ روز

لیلا گووَن ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک که در زندان گروه E زندان آمَد بسر می‌برد در روز ٨ نوامبر ٢٠١٨ در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد اعلام اعتصاب غذا کرد. روز ١۶ دسامبر همان سال زندانیان سیاسی هم با لیلا گووَن همراه شدند و در ١ دسامبر ٢٠١٩ اعتصاب غذای لیلا گووَن در تمامی زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه و در خارج از میهن گسترش یافت. در هولیر نیز ناصر یاغز از اعضای ه.د.پ، فضیله توک در کمپ مخمور، ١۴ سیاستمدار کورد در استراسبورگ فرانسه، ایمام شیش در کالر انگلستان و هریم محمود در شهر کلار جنوب کوردستان دست به اعتصاب غذا زدند.

روز ٣ مارس ٢٠١٩ سه نماینده مجلس ه.د.پ به نام‌های درسیم داغ، طیب تمل و مراد ساریساچ نیز در ساختمان مرکزی ه.د.پ دست به اعتصاب غذا زدند.

روزه مرگ

در نتیجه بی‌مسئولیتی رژیم ترک ١۵ زندانی سیاسی با هدف شکستن حصر اوجالان روز ٣٠ آوریل ٢٠١٩ در نامه‌ای سرگشاده به افکار عمومی دست به روزه مرگ زندند. روز ١٠ مه نیز ١٠ زندانی سیاسی دیگر به روزه مرگ پیوستند.

شهدای روزه مرگ

اعتصاب غذا بسرعت گسترش یافت. روز ٢٠ فوریه شهروند کورد با نام اوغور شاکار در مقابل دادسرای شهر کرفیلد آلمان خود را به آتش کشید. اوغور شاکار روز ٢٢ مارس در بیمارستان به شهادت رسید. با هدف محکومیت حصر اوجالان عملیات فدایی در زندان‌های رژیم استعمارگر ترک از سر گرفته شدند. روز ١٧ مارس زندانی سیاسی کورد زولکوف گزن (٣٣ ساله) در زندان گروه F شماره ٢ تکیرداغ، آیتن بچت (٢۴ ساله) در روز ٢٣ مارس در زندان زندان گبزه، زهرا ساغلم (٢٣ ساله) روز ٢۴ مارس در زندان گروه T آلتویی، مدیا چنار (٢۴ ساله) روز ٢۵ مارس در زندان گروه E مردین، یونجا آکینی روز ٩ مارس در زندان سرپوشیده زنان شاکران، سراج یوکسک روز ٢ آوریل در زندان گروه T شماره ٢ عثمانیه و ماحصوم پامای روز ۵ آوریل در زندان فوق امنیتی خارپیت دست به عملیات فدایی زده و به شهادت رسیدند.

اعتصاب غذای کوردستانیان در سراسر جهان بازتاب گسترده‌ای یافت و رژیم ترک مجبور به عقب‌نشینی و اعلام پایان حصر اوجالان شد.

اعتصاب غذا که با پیشاهنگی لیلا گووَن آغاز شده بود ٢٠٠ روز را پشت سرگذاشت. در نتیجه این مقاومت سراسری وکلای رهبر خلق کورد موفق شدند پس از ٨ سال در روز‌های ٢ و ٢٢ ماه مه، و همچنین روزهای ١٢ و ١٨ ژوئن و سپس در ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکل خود در امرالی ملاقات کنند.