اعتصاب غذای زندان‌ها وارد ٢٧مین روز شد

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم ترکیه برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان در ٢٧مین روز خود ادامه دارد. ادیبه شاهین رئیس مشترک سابق شهرداری درسیم و داملا باگیج رئیس مشترک سابق ه.د.پ شهر گبزه در زندان نوع F کاندیرا به اعتصاب غذا پیوستند.

اعتصاب غذای بدون بازگشت و نامحدود زندانیان سیاسی در زندان‌های رژیم اشغالگر ترک برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و نقض فاحش حقوق بشر در زندان‌ها از ٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ آغاز شده بود. این اعتصاب وارد ٢٧مین روز خود شده است و از سوی گروه ۶ دور گرفته شد. اعلام شد که ادیبه شاهین رئیس مشترک سابق شهرداری درسیم و داملا باگیج رئیس مشترک سابق ه.د.پ گبزه در زندان نوع F  کاندیرا به اعتصاب غذا دست زده‌اند.

شاهین و باگیج اعلام کرده‌اند که تا زمانی که حصر اوجالان به پایان نرسد اعتصاب غذا را ادامه می‌دهند و از افکار عمومی خواستند تا صدای زندانیان اعتصاب کننده باشند.