اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ۳۷ روز را پشت سر گذاشت

اعتصاب غذا با هدف پایان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، ۳۷ روز است که در زندانهای ترکیه و شمال کوردستان ادامه دارد. این اعتصاب غذا در ۲۷ نوامبر توسط زندانیان سیاسی پرونده‌ی پ.ک.ک و پاژک آغاز شد و با گذشت ۳۷ روز همچنان ادامه دارد.

وکلای مدافع زندانیان سیاسی که ناظر این اعتصاب هستند اعلام کردند، اگر نمی‌خواهیم خبر مرگ زندانیان در داخل زندان‌ها را بشنویم، جامعه باید موضع‌گیری مناسب انجام دهد.

همچنین در کمپ پناهجویان شهید رستم جودی نیز برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد اعتصاب غذا اعتصاب غذای میهن‌دوستان در جمعیت خانواده‌ی شهدای مخمور ادامه دارد و ١۶ روز را سپری کرده است.