اوجالان امید است، خواهان آزادی برای تمامی خلق‌هاست

ژولیا لوپز مدیر انجمن حمایت از کورد-باسک با نام نوروز و عضو کمیته دفاع از زنان روژآوا اظهار داشت که اوجالان نور امیدی است برای تمامی انسانیت و آزادخواهان است.

در حالیکه در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه در اعتراض به انزوای تشدید شده بر رهبر خلق کورد، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وارد ۸۷ روز خود شده است، علاوه بر زندان‌ها در بسیاری از گوشه و کنار جهان نیز اعتراضات و فعالیتهایی علیه تشدید انزوای رهبر خلق ادامه دارد.

در منطقه خودمختار باسک اسپانیا ژولیا لگسیاس لوپز مدیر انجمن کرد-باسک تحت عنوان نوروز (Asociacion Vasco Kurda Newroz) و عضو کمیته حفاظت از زنان روژآوا به منظور توجه به انزوای تشدید شده علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اعلام کرد که انجمن آنها در این رابطه مجموعه فعالیتهایی را انجام داده است. لوپر در این باره خاطرنشان ساخت که اوجالان نور امیدی برای تمامی بشریت و خلق‌های آزادیخواه است.

لوپز در این باره افرود که ۳۰ سال پیش در مادرید در انجمن اسپانیایی-کوردی Asociación Hispano-Kurda کورد و مسئله کورد و عبدالله اوجالان را شناخته است. لوپز در این باره افزود که رویدادهای خاورمیانه بر وی تاثیر گذار بوده و در همین رابطه با کورد ارتباط برقرار ساخته است. در این باره لوپز افزود علیرغم آنکه در آن دوره جوان بودم اما رویدادهای خاورمیانه تاثیر بزرگی را بر من ایجاد کردند. در آن زمان جبهه آزادبخش کوردستان ERNK در مادرید دفتر داشت. در آنجا با برخی از دوستان و رفقا آشنا شدم. از این طریق بود که توانستم در اندیشه‌های آقای اوجالان و جنبش آزادیخواهی خلق کوردستان کندوکاو داشته باشم.

فلسفه اوجالان

لوپز در ادامه افزود: بعد از آشنایی با خلق کورد، افکار وی در بعد سیاسی و فکری گسترش پیدا کرده و از فلسفه اوجالان تاثیر بسیار بزرگی گرفته است. لوپز خاطرنشان کرد که مبارزه بر اساس افکار و اندیشه‌های اوجالان مرزهای مقاومت را در نوردیده و در این باره گفت: خود را در قالب افکار اوجالان یافته و نباید از یاد برد که ما در سیستم مردسالار مستعمره هستیم. زیرا اوجالان می‌گوید تا زمانیکه زنان استثمار و سرکوب شوند، تا زمانیکه سر تسلیم فرود بیاورند، جامعه به آزادی دست نمی‌یابد.

لوپز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است که در تمامی اکناف جهان و در تمامی فعالیتها از مبارزه زنان کورد پشتیبانی شود. زیرا رهایی زنان، همیشه تحت تاثیر مسائل دیگر شده است. لازم است ایستار جنبش‌های انقلابی تغییر پیدا کند. زیرا تنها تا انسان دست از تبعیضات خود برندارد، خلق جامعه‌ای آزاد امکان‌پذیر نیست. اوجالان نیز در همین خط سیر فکری، تمامی افکار موجود را مورد انتقاد قرار داده و انسجام فکری موجود میان دولت، سرمایه‌داری و پدرسالاری را عیان ساخته است.

شکستن اراده خلق

لوپز در رابطه با انزوای تحمیلی بر اوجالان نیز اظهار داشت: تحمیل انزوا بر اوجالان مصداق شکنجه است. با شکنجه اوجالان تلاش می‌کنند اراده خلق کورد را در هم بشکنند، آ.ک.پ/م.ه.پ با تحمیل انزوا تلاش می‌کنند تا خلق کورد را از میان بردارند. در واقع دولت ترک بر این باور است که از طریق دستگیری مخالفان و دشمنی با اندیشه می‌تواند به پیروزی برسد. دولت ترک تصور می‌کند که یک حزب و چند رزمنده در مقابل وی قرار گرفته‌اند، اما این درست نیست. جنبش آزادی کورد، بسیار فراتر از یک حزب و رزمندگان آن است. جنبش آزادیخواه کورد یک سیستم است. اوجالان بذرهای این سیستم را در روح جامعه شکوفا کرده است.

اقدامات صورت گرفته در باسک

لوپز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کارزارهای صورت گرفته در منطقه باسک اظهار داشت: ما گفتگوها، کنفرانس‌ها و متینگهایی را در این باره برگزار کرده‌ایم. همچنین اطلاعیه‌ها و مانیفستهایی در این باره چاپ و منتشر ساخته‌ایم. از طرف دیگر جلد ۱ و ۲ مانیفست تمدن دمکراتیک را پیشکش نموده‌ایم. در تمامی فعالیتهای خود از اوجالان سخن می‌گوییم. در صورتیکه از اوجالان سخن نگوییم نمی‌توانیم رویدادهای کوردستان را مورد بحث و گفتگو قرار بدهیم.

اوجالان امید خلق‌هاست

لوپز در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که اوجالان نوری از امید برای تمامی خلق‌هاست. اندیشه‌های اوجالان برای خلقها از اهمیت فراوانی برخوردارند. برای آزادی اوجالان باید تلاش‌های بسیاری را به عمل آورد. اوجالان مسئول و رهبر روند حل مسئله کورد است. نوری از امید است، برای تمامی انسان‌ها و خلق‌های آزادیخواه.