اونلو: همه باید برای درهم شکستن انزوای خود، علیه انزوای رهبر آپو موضع بگیرند

​​​​​​​معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: موضع گرفتن در مقابل انزوا نه فقط موضعگیری در مقابل انزوای اوجالان است، بلکه همزمان موضع گرفتن در مقابل انزوای و حصر تحمیلی بر یک یک افراد است.

حزب دمکراتیک خلق‌ها ۱۰ ژانویه نشست شورای حزبی خود را برگزار کرده است. در این نشست اعلام شده است که حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با آینده و فعالیتهای آتی این حزب برنامه‌هایی را تعریف کرده است.

در رابطه با راه‌های مبارزه سیاسی دمکراتیک حزب دمکراتیک خلق‌ها و انزوای تحمیلی بر امرالی و اعتصاب غذای زندانیان و مسئولیت سیاسی سازمانی، خبرگزاری مزوپوتامیا گفتگویی را با علیجان اونلو انجام داده است.

اونلو در گفتگوی خود اظهار داشت که اعتصاب غذاهایی که در زندان‌های شمال کوردستان و ترکیه آغاز شده‌اند، در اعتراض به انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد و علیه سیاستهای دشمنانه علیه کورد و نقض حقوق از سوی رژیم کوشک بوده است. اونلو در سخنان خود گفت: حکومت از انزا به عنوان حربه‌ای برای مدیریت امور کشور بهره برداری می‌کند. همیشه برای نخستین بار شیوه‌های محددیت را بر کوردها آزمایش می‌کنند. و سپس سیستم حصر و انزوا را بر تمامی بخش‌های جامعه تسری داده و آن را نهادینه می‌کنند. در امرالی دست به تحمیل سیستم انزوا زدند و امروز نیز مشاهده می‌شود که این سیستم را به کل ترکیه تسری داده و ادامه می‌دهند.

آقای اوجالان در همین رابطه، در آخرین دیدار خود به ابعاد این مسئله پرداخته بود. اکنون نیز سیاست دمکراتیک را به انزوا برده‌اند. به همین دلیل واکنش و اعتراض به انزوای آقای اوجالان تنها اعتراض به انزوای تحمیلی بر آقای اوجالان نیست. لازم است همه علیه انزوای تحمیلی موضعگیری کرده و در مقابله با سیاستهای انزوا صدای خود را طنین‌ انداز کنند.

زندانیان به دلیل سکوت نیروهای دمکراتیک در مقابله با انزوا دست به اعتصاب زده‌اند

اونلو در بخش دیگری از گفتگوی خود با مزوپوتامیا گفت: زندانیان سیاسی به دلیل سکوت نیروهای دمکراتیک و کارگری در مقابله با انزوا و سیاستهای آن مدت ۵۲ روز است که دست به اعتصاب غذا  زده‌اند. امروز انزوا به ابزاری برای گسترش فاشیسم تبدیل شده است. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی که در مقابله و اعتراض با انزوا آغاز شده است، در مقابله و مخالفت با فاشیسم است. لازم است که نیروهای دمکراسی، کارگری و اجتماعی با حس مسئولیت با این مسئله برخورد کنند. زندانیان سیاسی در زندان‌ها در شرایط بسیار دشواری قرار دارند و به منظور ممانعت از نهادینه شدن فاشیسم دست به مقاومت زده‌اند و بدن خود را به سپر تبدیل کرده‌اند. بدون آنکه اعتصابات غذا به نتیجه ناگواری منجر شود، لازم است تمامی بخش‌های جامعه با حساسیت فراوان نسبت به آن برخورد کنند. لازم است که از هم اکنون در مقابله با انزوا و فشارهای حاکمیت دست به مقاومت زده و فشارها بر حاکمیت را افزایش دهند.

ایجاد کمیسیون

اونلو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کمیسیونی را ایجاد کرده‌ایم. تا هم در ابعاد دیپلماسی داخلی و خارجی این مسئله را پیگیری کنیم. تا بتوانیم واکنش‌های جامعه در داخل ترکیه را بازتاب داده و به منظور مسئولیت‌پذیری خلق در این باره همچنان تلاش می‌کنیم.

حزب دمکراتیک خلق‌ها پیشاهنگ دمکراسی است

اونلو با اشاره به وضعیت نیروی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز گفت: حزبمان پیشاهنگ و رهبر نیروهای دمکراسی است. با انتشار بحث‌هایی در رابطه با تعطیلی این حزب، همین پیام را به دیگر نیروهای اپوزیسیون نیز انتقال می‌دهند. از این طریق حاکمیت می‌خواهد که نیروهای دمکراسی به هیچ حزب دیگری غیر از خود اتکا نداشته باشند. تلاش می‌کنند تا از طریق ارسال چنین پیامی، آرایش نیروهای مخالف را برای اساس طرح‌های خود صورت دهند.

اونلو در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به انشعاب و چند دستگی ائتلاف جمهور اظهار داشت: دیدار اردوغان با مقامات حزب سعادت به همین دلیل است. اکنون اردوغان می‌داند که نمی‌تواند بیش از این با م.ه.پ همگامی داشته باشد. تلاش می‌کند حزب سعادت را وارد ائتلاف خود کرده و توازن دیگری را ایجاد کند. حمله ا.ک.پ و م.ه.پ به حزب اتحاد دمکراتیک نشان می‌دهد که دشمنان خلق کورد از یک شیوه تفکر برخوردارند. دولت باخچلی می‌گوید که اگر دستگاه قضایی حزب دمکراتیک خلق‌ها را تعطیل نکند ما وارد عمل می‌شویم. و این به معنای آغاز جنگ داخلی است. همه می‌خواهند که حزب را تعطیل کنند، اما هر یک راهکارهای مختلفی برای تعطیلی حزب پیشنهاد می‌کند.

سال ۲۰۲۱ سال مبارزه خواهد بود

اونلو در خاتمه گفتگو اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابله با تمامی حملات از خود دفاع می‌کند و در ادامه افزود: ما سال ۲۰۲۱ را به سال مبارزه دمکراتیک تبدیل کرده و این مسیر را ادامه می‌دهیم. تمامی نیروهای دمکراتیک در جستجوی حق، عدالت و آزادی هستند. ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها امسال را به سال مقاومت، گسترش جبهه دمکراسی، اتحاد ملی تبدیل می‌کنیم و در این راستای فعالیتهایمان را ادامه می‌دهیم.  سال ۲۰۲۱ به سالی تبدیل می‌شود که باید از دست رژیم م.ه.پ/آ.ک.پ رهایی پیدا کرد. به همین دلیل لازم است که نیروهای اپوزیسیون خود را برای یک رهبری دمکراتیک آماده کنند. این مسئله تنها به معنای انتقاد از آ.ک.پ نیست. حزب دمکراتیک خلق‌ها و تمامی اعضای اپوزیسیون نباید تنها وعده راه حل مسئله کورد را بدهند. لازم است که در این باره گام‌های ملموس را بردارند.