اوزترک: اوجالان امید خلق‌های خاورمیانه است

بردان اوزترک ریاست مشترک ک.ج.د اعلام نمود که در رابطه با موضوع حل مسئله کورد، عبداله اوجالان از جایگاه بسیار مهمی در صلح برخوردار است. اوزترک در سخنان خود به نقش اوجالان اشاره کرده و اظهار داشت که آقای اوجالان امید خلق‌های ترکیه و خاورمیانه است.

دیدار و ملاقات هیاتی از ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، بردان ازترک و کسکین باییندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک با شعار «در مقابله با فاشیسم خود را سازماندهی می‌کنیم» همچنان در منطقه هاتای ادامه دارد. این هیات در اسکندرون با خلق دیدار کرده و سپس و دفتر حزب دمکراتیک خلق‌های منطقه دورتیول نشستی را با خلق برگزار کردند. اعضای مرکزی هیات مدیره و مجلس حزب دمکراتیک خلق‌ها و عمر اوجالان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه رحا، مسئولان شهری منطقه هاتای با این هیات دیدار کردند.

بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک در نشستی که در دفتر مرکزی حزب در منطقه برگزار شد سخنرانی کرده و اظهار داشت: حاکمیت همیشه اعلام می‌کند که با کورد مشکلی ندارد. اما همیشه به مبارزات خلق حمله می‌کند. تلاش کردند خلق کورد را نابود کنند، اما در نهایت خودشان نابود می‌شوند. این مسئله نیز به لطف خلق و حمایتهای خلق ایجاد شده است.

کورد خواهان برابری است

اوزترک در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که رجب اردوغان و باخچلی روسای دوحزب آ.ک.پ و م.ه.پ همیشه با کین و نفرت از کورد حرف می‌زنند. در سخنان انان بر کلمه اصالتا کورد تاکید می‌کنند. همین مسئله نشان دهنده دشمنی آنهاست. در ترکیه مسئله کورد وجود دارد و این مسئله از طریق جنگ نمی‌تواند حل شود. در کوردستان هر کاری را که می‌خواستند انجام دهند، انجام دادند. تلاش کردند کورد را نابود کنند، اما کورد نابود نشد. چرا کورد تابود نشد؟ زیرا تمامی درخواست‌ها و مطالبات کورد حق طلبانه هستند. کورد هیچگاه به خلق‌های دیگر ظلم نکرده است. کورد می‌خواهد مانند تمامی خلق‌های دیگر زندگی کند. همانگونه که به خلق‌های دیگر احترام می‌گذارد، می‌خواهد به همان نحو کورد نیز مورد احترام قرار گیرد و در این مسیر خلق کورد حیاتی شکوهمند را برای خود ترجیح داده است. کورد می‌خواهد که عزتمندانه زندگی کند. اینکه سیاستهای پلید آنان تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کنند، مشخص نیست اما هیچگاه به پیروزی نمی‌رسند.

اوجالان امید است

اوزترک همچنین اعلام کرد که در خصوص حل مسئله کورد، عبدالله اوجالان از نقش مهمی برخودار بوده و برای صلح مبارزه می‌کند. وی ضمن اشاره به نقش اوجالان اظهار داشت: لزومی ندارد حاکمیت به روسیه و آمریکا مراجعه کند. امرالی بسیار نزدیکتر از این دو است. آقای اوجالان در این باره اعلام می‌کند که اگر دولت در خصوص حل مسئله کورد جدی باشد، من این مسئله را در یک هفته حل می‌کنم. آقای اوجالان برای صلحی با شکوه آمادگی دارد. و این دولت است که در این باره هیچگونه آمادگی ندارد. از پوتین و بایدن التماس می‌‌کنند تا خلق کورد به اراده خود دست پیدا نکند، آینده ترکیه را به حراج می‌گذارند. آقای اوجالان در امرالی سالیان درازی است که به تنهایی دست به مبارزه می‌زند. طرحها و پیشنهادات خود را در رابطه با حل مسئله کورد ابراز کرده است. آقای اوجالان امید خلق‌های ترکیه و خاورمیانه است.

کسکین باییندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک اعلام نمود که خلق کورد در مرحله‌ای تاریخی قرار داشته و در این باره نیز افزود: آ.ک.پ/م.ه.پ در ترکیه وارد استبداد شده‌اند. تا خلق کورد را نابود کنند. صدها سال است که سیاستهای پلید آنان را خنثی کرده‌ایم و سیاستهایمان را برای افشا و اعتراض به این حاکمیت همچنان ادامه می‌دهیم.