اوزترک: به جای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، زندان امرالی را تعطیل کنید

بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک ضمن اشاره به انزوای تحمیلی و تشدید شده بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اظهار داشت که به جای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، زندان امرالی را تعطیل کنید.

در شهر مرسین با شعار در مقابله با فاشیسم خود را سازماندهی کنید، نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دمکراتیک با اقشار خلق دیدار و گفتگو کردند. این هیات که مرکب از ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک بردان اوترک و ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، صالحه آیدنیز است، در منطقه طرسوس طی دیدار با خانواده‌ها و اقشار مختلف خلق گفتگو کردند. این هیات بعد از دیدار خود با خلق، در دفتر نمایندگی حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه بارباروس نشستی را با اقشار مختلف مردم برگزار کرد. نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه وان در پارلمان، معزز اورهان و مسئولان منطقه‌ای حزب دمکراتیک خلق‌ها همراه با خلق در این نشست شرکت کردند.

به جای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، امرالی را تعطیل کنید

در این نشست که در فضای باز برگزار شد، بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک سخنرانی کرده و ضمن اشاره به انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد، اعتصاب‌های گسترده در زندانهای ترکیه و شمال کوردستان، به فشارهای وارد شده بر حزب دمکراتیک خلق‌ها تمرکز نمود. اوزترک شمن اشاره به سیاستهای فشار و سرکوب دولت بر حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: مدت ۶ سال است که علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها سیاستهای اعمال فشار و سرکوب اعمال و این سیاستها پاسخ داده می‌شوند. هر حزب دیگری به جای حزب دمکراتیک خلق‌ها اگر با چنین سطحی از فشارها روبرو می‌شد تا کنون از میان رفته بود. تنها چیزی که تا کنون حزب دمکراتیک خلق‌ها را سر پا نگاه داشته است، اراده خلق است. به جای تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها، بروند زندان امرالی را تعطیل کنند.

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک نیز در این نشست سخنرانی کرده و اظهار داشت که باید علیه رژیم مستبد آ.ک.پ/م.ه.پ بیش از پیش به سازماندهی خلق پرداخته شود و در این باره اظهار داشت: سیستم کنونی موجودیت خلق کورد را نادیده می‌گیرد. ۲۵ میلیون کورد در این کشور زندگی می‌کنند. هزاران سال است که در این خاک زندگی می‌کنند. ما می‌خواهیم که با زبان و فرهنگ خود در این سرزمین آزادانه زندگی کنیم. اما این سیستم موجودیت کورد را قبول نمی‌کند. ما با مبارزه خود حقوق خود را کسب می‌کنیم.

برای هر سناریویی آمادگی داریم

آیدنیز در ادامه سخنان خود اظهار داشت که در جریان پیمان لوزان کورد را به چهار بخش تقسیم کردند. در این پیمان بود که موجودیت کورد را مورد توجه قرار ندادند. اما امروز ناگزیر هستند که موجودیت کوردی را به حساب بیاورند. آیدنیز در بخش دیگر از سخنان خود خاطرنشان ساخت که حزب دمکراتیک خلق‌ها بر اساس خط سوم، سیاست در ترکیه به پیش می‌برد و در این باره افزود: به دلیل پیگیری این خط فکری به ما حمله می‌کنند. حاکمیت اکنون چیزی در چنته ندارد. آن‌ها قادر به تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها نیستند. در صورتیکه این حزب را نیز تعطیل کنند، ما نیز گزینه‌های دیگری در اختیار داریم. ما برای هر سناریویی آمادگی داریم صالحه آیدنیز در خاتمه سخنرانی خود ضمن اشاره به مبارزه زنان نیز اظهار داشت که برای سرکوب و به تسلیمیت کشاندن جامعه، تلاش می‌کنند زنان پیشاهنگ در جامعه را دستگیر و ساکت کنند و بر اساس منویات خود جامعه را اداره کنند.

سفر این هیات در منطقه و دیدار با اقشار مختلف خلق همچنان ادامه دارد.