ایزدی‌های اروپا برای شنگال دست به تحصن می‌زنند

ایزدی‌های مهاجر در اروپا برای اعلام همبستگی با نیروهای آسایش ایزیدخان دست به تحصن می‌زنند. این آکسیون از روز ١۶ ژانویه در شهر هانوفر آلمان آغاز خواهد شد.

مجلس شنگال در تبعید (MŞD) در مورد مقاومت شنگال علیه توافقنامه ضد کورد پ.د.ک و بغداد بیانیه‌ای منتشر کرد.

MŞD در بیانیه اعلام شده است که جامعه ایزدی در تمام جهان از جمله در شنگال در روز ٩ اکتبر ٢٠٢٠ با آشکار شدن توافقنامه پ.د.ک و بغداد در مورد شنگال بپا خواسته است.

اعلام کرده است که برای ناکام کردن این توافق بد یُمن، شهروندان ایزدی از ۴۵ روز پێش در مقابل مرکز نیروهای آسایش ایزیدخان با شعار «همه عضو نیروهای آسایش هستیم» خیمه برپا کرده و دست به تحصن زده‌اند.

بیانیه‌ می‌افزاید:"به عنوان مجلس شنگال در تبعید، در چهارچوب مقاومت برای صیانت از شرف، اراده و موقعیت سیاسی شنگال، ما هم برای گام نخست دست به تحصن چرخشی می‌زنیم. آکسیون از روز ١۶ ژانویه در شهر هانوفر آلمان با صدور بیانیه‌ای آغاز می‌شود. برای این منظور چادری برپا شده و تا ٣٠ ژانویه باز خواهد بود."

بیانیه می‌افزاید که این فعالیت اعتراضی از ساعت ١٣ تا ١۵ روزهای ١۶ الی ٣٠ ژانویه در استینتورپلاتز شهر هانوفر برگزار می‌شود و از جامعه ایزدی و دوستان آنان خواسته شده است که در این فعالیت جای گرفته و از آینده خلق ایزدی صیانت به عمل آورند.