دِریک چیای مازی پیروزی دم پارتی را جشن گرفت

مردم دِریک چیای مازی در مقابل دفتر انتخابات دم پارتی ناحیه تجمع کرده و با شعارهای «زنده باد مقاومت زندان‌ها» و «بی رهبری زندگی میسر نمی‌شود» پیروزی بر رژیم تمامیت‌خواه و تک‌صدا را جشن گرفتند.

شهرداری دِریک چیای مازی که دو دوره ریاست آن به قیوم واگذار شده بود با درصد بالایی از آرای مردم به دم پارتی رسید. فاروق نجمی اوغلو نامزد حزب عدالت و توسعه ۲۹/۲ درصد آرا و  نامزدهای دم پارتی برای شهرداری مشترک، سونگول اوزباغچه‌جی و چنگیز تملی ۶۰/۹ درصد آرا را به دست آوردند.

مردم دِریک چیای مازی در مقابل دفتر انتخابات تجمع کرده و با شور و شوق فراوان پیروزی خود را جشن گرفتند. پس از سخنان شهرداران مشترک برای تشکر از مردم منطقه، آتش بازی به راه افتاد. در این جشن بارها و بارها شعارهای «زنده باد مقاومت زندان‌ها» و «بی رهبری زندگی میسر نمی‌شود» سر داده شد.