دمیرتاش: پرونده بر اساس گزارش‌های شبکه تلویزیونی A Haber آماده شده است

صلاح‌الدین دمیرتاش اعلام نمود که در دادگاه به جرم توهین محاکمه شده و در این دادگاه از خود دفاع کرده است. دمیرتاش در این باره اعلام کرد که دادستانی پرونده را بر اساس گزارشات A Haber تنظیم نموده و از دادگاه درخواست نمود که براساس این گزارشات حکم صادر نکند.

صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها با ادعای توهین و تهدید افرادی که در مبارزه علیه ترور شرکت کرده‌اند، با گشایش پرونده جدیدی از سوی  یوکسل کوجامان از سوی دادستانی جمهوری ترکیه در آنکارا مواجه شده است. جلسه دادگاهی در شعبه ۲۵ دادگاه جرایم سنگین آنکارا تشکیل شد. دمیرتاش از طریق سیستم یکپارچه صدا و تصویر سیستم قضائی ترکیه SEGBİS از زندان ادرنه در این نشست حضور پیدا کرد. وکلا نیز در سالن دادگاه حضور داشتند. خانواده دمیرتاش نیز از طریق SEGBİS در آمد، در جلسه دادگاه حضور بهم رساندند. برخی از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها و مدیران این حزب نیز در نشست دادگاه شرکت داشتند.

بعد از کنترل هویت شرکت کنندگان در این جلسه، نخست به وکلای دمیرتاش اجازه دفاع داده شد. وکلا اظهار داشتند که علیرغم اینکه چندین بار خواسته‌اند که موکل آنها نیز در جلسه دادگاه حضور پیدا کند، اما مانع از حضور موکلشان در دادگاه شده‌اند.

هادی جین از وکلای دمیرتاش اعلام کرد که می‌خواهند از دادستانی بپرسند که اعترافات شخصی که علیه دمیرتاش خبرچینی نموده است وارد این پرونده شده است، زیرا این مسئله نه اخلاقی و نه حقوقی بوده و در پرونده دادگاه قابل پذیرش نیست. جین در بخش دیگری از دفاعیات اظهار داشت که بر اساس دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا می‌بایست صلاح‌الدین دمیرتاش آزاد می‌شد، اما اکنون بر خلاف این حکم با پرونده جدیدی روبرو شده است.

شاکی پرونده و قاضی پرونده یک شخص واحد است

لونت کانات از دیگر وکلای مدافع صلاح الدین دمیرتاش نیز اظهار داشت دادستانی و گروه‌های دیگر که در این پرونده به عنوان مدعی شناخته می‌شوند همدست بوده و این مسله قابل قبول نیست.

ماهسونی کارامان از وکلای دیگری این پرونده نیز از طریق سیستم SEGBİS از آمد در این جلسه حضور داشته و خاطرنشان ساخت که موکل وی همانگونه که دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است بنابه دلایل سیاسی دستگیر شده است و محاکمه وی به دلیل گفته‌ای که منبع و صحت ان مشخص نیست مجددا محاکمه شود و این مدرک نمی‌تواند دلیلی برای محاکمه باشد.

صدور حکم دادستانی بر اساس کانال تلویزیونی A Haber

بعد از ارائه دفاعیه از سوی وکلا، دمیرتاش نیز به دفاع از خود دست زده و اظهار داشت که خواست وکلا، خواست وی بوده و از دادستانی درخواست نمود که حکم پیشین خود را باطل کند. در این رابطه دمیرتاش اظهار داشت که اگر اعضای دیوان محکمه بر خواسته‌های خود پافشاری کنند وکلای وی نیز مصمم هستند و به دلیل اینکه وی در محاکمات و بازجویی‌های فراوانی شرکت کرده است خود وی نیز به یک متهم خبره مبدل شده است. دمیرتاش در این باره افزود که ادعانامه‌ای که در خصوص وی آماده شده است، واهی بوده و اظهاراتی در پرونده درج شده است که به وی ارتباطی ندارند و دادگاه بدون توجه به گفته‌های وی این ادعانامه را پذیرفته است و واهی بودن ادعاها را نادیده گرفته است. دمیرتاش خاطرنشان ساخت که اردوغان به عنوان یک رهبر سیاسی و رئیس جمهور هر زمان که اراده کند می‌تواند در رابطه با مسئله محاکمه اعلام موضع کند اما به هیچ جه نمی‌تواند مرزهای انتقاد را تحمل کند. در جلسه دادگاه دمیرتاش اعلام کرد که اردوغان و شرکای وی در حکومت هر زمان که در رابطه با دادگاه، دادستانی و قضات نظرات خود را آشکار کنند، بلافاصله نتیجه آن مشخص شده است.

دمیرتاش همچنین اظهار داشت که در جلسه پیشین دادگاه دادستانی از سخنان اردوغان استفاده کرده و این مسئله نیز کاملا آشکار است و لازم بود که حقوق وی رعایت می‌شد اما در نهایت حقوق وی نقض شده است. دمیرتاش خاطرنشان ساخت که دادستانی بر اساس مطالعه و تحقیق پرونده را آماده نکرده است، به کانال خبری A هابر نگاه کرده و ادعانامه را بر اساس آن آماده می‌کند.

به بخشی از سیاستهای پلید تبدیل نشوید

دمیرتاش در بخش دیگری از دفاعیات خود اظهار داشت: دادگاه چرا مصونیت من را نقض کرده است؟ لازم است هیات دادرسی ادعانامه من را عودت دهد. اما شما این کار را نمی‌کنید، زیرا اردوغان گفته است که حتی اگر دمیرتاش حقی نیز داشته باشد، ما نمی‌توانیم حق دفاع و مصونیت را به وی دهیم. شما نیز دستورات صادره را اجرا می‌کنید. ما هنوز چهره دادستانی را که ادعانامه ما را نوشته است ندیده‌ایم. حیله‌‌هایی که انجام شده‌اند سرانجام روزی در یک دادگاه مستقل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در قانون اساسی از دولت حقوقی یاد شده است. قضات نمی‌توانند تا این حد مشمول مداخلات سیاسی قرار گیرند. دیر یا زود با صندوق‌های انتخاباتی مواجه می‌شوند. به هیات دادرسی پیشنهاد می‌کنم که به بخشی از سیاستهای پلید تبدیل نشوند. آرای اردوغان افزایش پیدا نمی‌کند. برای کسب آرا روستا به روستا هم حرکت کنید نمی‌توانید آرای خود را افزایش دهید. مطمئنا یک روز دادگاه‌های مستقل از این پرونده استفسار به عمل می‌آورند. من و حزبم مطمئنا در پارلمان حضور پیدا می‌کنیم. این حیله‌ها در کمیسیون مورد تحقیق مجدد قرار می‌گیرد؛ البته اگر قضات، دادستانی به این کمیسیون فراخوانده شوند. این پرونده با دخالت سیاسی روبرو شده است اما قانون اساسی مبنا است. من این مسائل را می‌بینم. نمی‌دانم شما هم این مسائل را پیش‌بینی می‌کنید یا خیر؟ امروز شما می‌توانید در بالاترین سطح من را مجازات کنید. اما افکار سیاسی من و مطالبه عدالت از سوی من تغییری پیدا نکرده و شما هم نمی‌توانید مانع از اقدامات من شوید. نکنید، از سرمایه خود برای منافع این سیاست پلید هزینه نکنید. زمانی که شرایط تغییر پیدا می‌کند، مورد استفسار قرار خواهید گرفت. سرانجام یک روز در مقابل محکمه دادگاهی خواهید شد.

هیات دادگاه بعد از ارائه دفاعیات صلاح‌الدین دمیرتاش، درخواست وی را رد و حکم خود را صادر کرد. دادگاه از دمیرتاش و وکلای وی درخواست نمود که در مورد اتهامات طرح شده از خود دفاع کنند.

دمیرتاش در مورد اتهامات به دفاع از خود پرداخت و خواهان لغو حکم قضات شده و  اظهار داشت در صورتیکه حکم صادره لغو نشود به دلیل اعلام حکمی سیاسی تقاضای فرجام می‌کند. وکلا نیز در مورد اتهامات طرح شده سخنرانی کرده و خواهان لغو حکم دادگاه شدند. سپس هیات دادرسی جلسه را موقتا تعطیل کرده و خواهان کسب نظر از سوی دادستانی شد. دادستانی نیز خواهان رد دفاعیات وکلا شده است.

هیات دادرسی سرانجام نظر به رد فرجام‌خواهی دمیرتاش و وکلای وی داد. هیات دادگاه تقاضای لغو حکم دادگاه را به عنوان اطاله جریان دادگاه معرفی کرد. دمیرتاش و وکلای وی می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی را ظرف مدت ۷ روز به دادگاه عالی دیگری ارجاع دهند. جلسه دادگاهی دمیرتاش به هفتم می موکول شده است.