در شهر پِرت استرالیا حصر عبدالله اوجالان محکوم شد

در آسمان شهر پرت کشور استرالیا و در چهارچوب کارزار "زمان، زمان آزادیست" پارچه نوشته‌ای که روی آن نوشته شده بود "آزادی برای اوجالان" با هواپیما به اهتزاز در آمد.

در چهارچوب کمپین "زمان، زمان آزادیست"، تلاش‌ها و فعالیتها برای آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و همچنین محکوم کردن حصر امرالی ادامه دارند.

این بار در آسمان شهر پرت، بزرگترین شهر غرب استرالیا و مرکز غرب این کشور، که بیشتر از ۲ میلیون نفر جمعیت دارد، برای محکوم نمودن حصر، بوسیله‌ی هواپیما در آسمان این شهر پارچه نوشته‌ای به اهتزاز در آمد.

این اقدام توسط DKTF و DKTM انجام شد و به مدت دو ساعت پارچه نوشته‌ای که روی آن نوشته شده بود، "آزادی برای اوجالان" توسط یک هواپیما در آسمان بزرگترین شهر غرب استرالیا به اهتزاز در آمد.

کمیته‌ی تدارکات این رخداد اعلام کرد، تا آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد به تلاش‌ها و اقدامات خود ادامه می‌دهند.