درخواست خانواده‌های زندانیان امرالی رد شد

دادستان رژیم تُرک با درخواست خانواده عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و خانواده سه زندانی سیاسی دیگر کورد برای انجام ملاقات با عزیزانشان را به بهانه تخلف انضباطی مخالفت کرد

درخواست خانواده‌ عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و خانواده‌های زندانیان سیاسی کورد محبوس در جزیره امرالی از سوی دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا رد شد.

محمد اوجالان برادر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد برای ملاقات با برادرش در زندان امرالی واقع در جزیره امرالی درخواستی را به دادستانی جمهوری در شهر بورسا تحویل داده بود. همچنین علی کونار برادر عمر خیری کونار، پولات یلدرم برادر حامیلی یلدرم و ملیحه چتین برادر ویسی آکتاش برای انجام ملاقات با برادرانشان درخواستی را از طریق وکلایشان به دادستانی رژیم ترک تحویل داده بودند.

دادستان جمهوری در شهر بورسا به بهانه واهی تخلف انضباطی درخواست خانواده‌‌های زندانیان را رد کرد.