درخواست ملاقات وکلای عبدالله اوجالان باز هم رد شد

درخواست وکلای عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات از سوی دادستانی رژیم ترک رد شد

رِزان ساریساج، راضیه تورگوت، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان روز جمعه (٣٠ اکتبر) برای دیدار از امرالی و ملاقات با اوجالان درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا تحویل داده بودند. درخواست وکلای اوجالان به بهانه تصمیم شعبه ٢ دادگاه کیفری بورسا مبنی بر ممنوعیت شش ماهه ملاقات با اوجالان و سه زندانی دیگر جزیره امرالی رد شد.

رِزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای عبدالله اوجالان پس از ٨ سال سرانجام در پی اعتصاب غذای گسترده سیاستمداران در زندان‌های کوردستان و ترکیه و فعالان سیاسی کورد در اروپا موفق شده بودند در ٢ و ٢٢ ماه مه، ١٢ و ١٨ ماه ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ با موکل خویش ملاقات کنند. دادستانی رژیم ترکیه از ٧ آگوست ٢٠١٩ با هرگونه ملاقات وکلا با اوجالان مخالفت کرده است.

روز ٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ دادستانی جمهوری ترک در شهر ساحلی بورسا شش ماه ملاقات وکلا را با رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان ممنوع اعلام کرد. بهانه این بار دادستانی تُرک نگارش کتاب «نقشه راه» برای دادگاه حقوق بشر شورای اروپا در سپتامبر ٢٠٠٩ می‌باشد.