دستگیری ده‌ها نفر در اعتراضات دانشجویی در دانشگاه بُغازیچی استانبول

رژیم ترکیه به دستگیری دانشجویان دانشگاه بُغازیچی استانبول ادامه می‌دهد. دانشجویان در اعتراض به انتصاب گماشته رژیم بر این دانشگاه از سوی اردوغان تظاهرات کردند.

پس از آنکه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترک ریاست دانشگاه بُغازیچی استانبول را از سمت خود برکنار و دکتر ملیح بولو از افراد وابسته به خود را بر ریاست این دانشگاه منصوب کرد دانشجویان تظاهراتی اعتراض‌آمیز برپا کردند.

رژیم ترک در پاسخ به اعتراض دانشجویان دانشگاه را محاصره کرده و به معترضان حمله کرد. حمله به دانشجویان در سه روز گذشته ادامه یافته است.

روز گذشته در حملات نیروهای امنیتی به دانشجویان معترض ٢٢ دانشجو دستگیر شدند.
پلیس ترکیه امشب به ۶ خوابگاه این دانشگاه حمله کرده است.