دولت ترکیه گرگرلی‌اوغلو را به گروگان گرفت

پلیس ترک به منزل عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو، نماینده کوجالی حزب دمکراتیک خلق‌ها که به درخواست طیب اردوغان حق نمایندگی مجلس وی ابطال شده بود حمله کردند و او را به گروگان گرفتند. پلیس ترک اجازه نداد این نماینده کفش‌هایش‌ را بپوشد.

عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو، نماینده کوجالی ه.د.پ در مجلس ترکیه از سوی چماقداران دولت ترکیه به گروگان گرفته شد.

گماشتگان اردوغان بر دادگستری ترکیه ١٠ روز به عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو فرصت داده بودند خود را به زندان معرفی کند. گرگرلی‌اوغلو اعلام کرده بود که تحت هیچ شرایطی تسلیم خواسته‌های رژیم نخواهد شد و در منزل خود دست به تحصن می‌زند. شب گذشته پلیس ترک به منزل وی هجوم برد و وی را به گروگان گرفت.

صالح گرگرلی‌اوغلو پسر این نماینده مجلس ه.د.پ در حساب کاربری توئیتر خود اعلام کرد:"رسوایی تازه‌ای به بار آمد. اجازه نداند کفش‌هایش را پا کند و او را با خود بردند."

صالح گرگرلی‌اوغلو ربودن فوری پدر خود را با "تصویر ظلم" در توئتتر منتشر کرد.

گرگرلی‌اوغلو؛ مبارزه ادامه دارد

عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو در حالی که پلیس به خانه وی هجوم کرده بودند در برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرده و گفت:"این ظلم قطعا روزی به پایان می‌رسد. اکنون بگذار همه بدانند که به امیدهای صلح در این کشور پایان می‌دهند. ما به دلیل آنکه واقعیت‌ها را بر زبان آوردیم و نماینده خلقمان بودیم مجازات شدیم. من شرف این ملت را زیر پا نگذاشتم، نخواهم گذاشت و مبارزه هم ادامه دارد. قطعا روزی برمی‌گردم. حتی اگر باز نگردم، نماینده این خلق هستم. این داستان اینجا به پایان نمی‌رسد. این ظلم تداوم نخواهد یافت. سوگندی که در مجلس خوردم را تکرار می‌کنم؛ مقاومت زندگیست."