دیدار لیلا گووَن از عثمان شبان

لیلا گوون ریاست مشترک ک.ج.د روز گذشته از عثمان شبان که از سوی نظامیان ترک از هلیکوپتر در حال پرواز به زمین انداخته شده بود دیدار کرد.

در مورخ ١١ سپتامبر، دو شهروند کورد به نام‌های عثمان شبان و سروت تورگوت در حوالی شهر وان از سوی نظامیان ترک مورد شکنجه واقع شده و سپس از سوی نظامیان ترک از هلیکوپتر در حال پرواز به زمین انداخته شدند. شبان و تورگوت در جریان شکنجه و پرت شدن از هلیکوپتر به شدت مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. بعد از چند روز سروت تورگوت جان خود را از دست داد.

لیلا گوون ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک روز گذشته در منطقه آکدنیز مرسین ضمن دیدار از عثمان شبان اظهار داشت که در تاریخ کورد رویدادهایی وجود دارند که هیچگاه نمی‌توان آنها را از فراموش کرد. همانگونه که قتلعام روبوسکی هیچگاه فراموش نمی‌شود، این رویداد نیز هیچگاه فراموش نمی‌شود. خلق کورد هیچگاه نمی‌تواند چنین رویدادی را فراموش کند. آنچه که در وان روی داد، ارعاب و وحشت است. دوستان و دشمنان باید به خوبی بدانند که این ما نیستیم که در شرایط دشواری قرار داریم بلکه خود آنها هستند که انواع ظلم و ارعاب را بر ما تحمیل می‌کنند. کسانی که ما را شکنجه می‌کنند و به دمکراسی و حقوق بشر حمله می‌کنند در وحشت و ظلم قرار دارند. با تمامی این موارد خلقمان همچنان پا برجا ایستاده است.

گوون در  بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هر اندازه که می‌توانند اجازه بدهید که ظلم کنند، اما ما در هیچ حالتی سر تعظیم فرود نمی‌آوریم. بدون تردید ظلم‌ها و ستمهایی را که بر ما نیز تحمیل کرده‌اند، مورد حسابرسی قرار می‌دهیم.