دیدارهای پیوسته هیاتی از مجلس سوریه دمکراتیک با اعضای سنای آمریکا

هیاتی از مجلس سوریه دمکراتیک برای بحث و گفتگو در رابطه با مساله سوریه، جنگ علیه ترور و تلاشهای برای ایجاد ثبات و آرامش در سوریه، با سناتورهای ارشد آمریکایی دیدار کرد.

طبق اخبار منتشر شده در وبسایت رسمی مجلس سوریه دمکراتیک، هیاتی از این مجلس با  کریستوف وان هولن مسئول کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، لوییز فرانکل مسئول کمیته اختصاص بودجه و آدام اسمیت رئیس کمیته تسلیحات دیدار کرد.

هیات مجلس سوریه دمکراتیک و خودمدیریتی با ریاست الهام احمد با مقامات ارشد آمریکایی در رابطه با تنشهای سوریه، اهمیت نقش امریکا در حل بحران سوریه بر اساس قطعنامه‌های بین المللی و قطعنامه شماره ۲۲۵۴ شورای امنیت گفتگو کرد.

طبق بیانیه‌ی مجلس سوریه دمکراتیک، مقامات آمریکایی تایید نمودند که انها از نیروهای سوریه دمکراتیک و مبارزه علیه ترور حمایت کرده و حمایتهای خود را ادامه می‌دهند. همچنین تاکید شد که نیروهای آمریکا در سوریه باقی خواهند ماند. از طرف دیگر مقامات ارشد آمریکایی اعلام کردند که همکاری‌های خود را با نیروهای سوریه دمکراتیک تا زمانی که راه حل سیاسی پایداری برای سوریه یافته شود ادامه می‌دهند.

این دیدار بعد از مجموعه دیدارهای هیات مجلس سوریه دمکراتیک با وزارت امور خارجه آمریکا و مقامات کاخ سفید صورت گرفت.