فیگن یوکسکداغ: کوبانی را تنها نمی‌گذاریم

فیگن یوکسکداغ سیاستمدار و ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها با ارزیابی ادعانامه کوبانی اظهار داشت: کسانی که این حمله کودتا آسا علیه ه.د.پ و ما را صورت دادند، کسانی که با آن همکاری داشتند، سیمای تبهکارانه آنان در صفحات تاریخ ترسیم خواهد شد

فیگن یوکسکداغ سیاستمدار و ریاست مشترک پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها در زندان گروه F  کاندیرای ادعانامه کوبانی را در رابطه با وی و دیگر سیاستمداران این حزب تنظیم شده است، ارزیابی کرد. یوکسکداغ با ارسال نامه‌ای از طریق وکیل خود در این رابطه به خبرگزاری مزوپوتامیا، ادعانامه دادستانی در رابطه با پرونده کوبانی را سند تراژدی تعریف کرده است.

یوکسکداغ در این نامه خاطرنشان ساخته است که با تمامی تصورات، حملات و انحصار‌طلبی‌های ۶ سال گذشته، ادعانامه تنظیم شده انتقام در هم شکستن داعش از ماست. فعالیتهایی که در حمایت از کوبانی صورت گرفتند، روشنی‌بخش تاریخ انسانیت به شمار می‌روند.

متن نامه فیگن یوکسکداغ به شرح ذیل است:

با اسلحه دادگستری علیه سیاست دست به کودتا می‌زنند

ادعانامه کوبانی که انتظار انتشار آن می‌رفت سرانجام منتشر شد. ما می‌توانیم آن را سند دروغ، اعتراف و افترا نامگذاری کنیم. در بعد سیستم حقوقی ترکیه نیز این سند به عنوان سندی تراژدیک مطرح می‌شود. افکار عمومی را با دروغ و انحصارطلبی فریب می‌دهند. شش سال منتظر ماندند. افکار عمومی را با دروغ و انحصار فریب دادند. پرونده را بسط دادند، و در این میان به حملات بی‌شماری دست زدند. به اصطلاح مدارک را سر هم کردند اما نتیجه‌ای که از آن به دست آمد و با شکست مفتضحانه‌ای روبرو شدند. بدون شک این ادعانامه در کشوری که نیمه جان است، می‌تواند ادعانامه خوانده شود. رژیم ا.ک.پ/م.ه.پ فاشیست که تلاش دارد هر چه بیشتر قدرت خود را افزایش دهد،  همه را غیر از خود تروریست محسوب می‌کند، اما اکنون در شرایطی قرار داد که با اسلحه دادگستری علیه سیاست دست به کودتا می‌زنند.

محاکمه فاشیسم

حاکمیت سیاسی از یکطرف ادعانامه و محاکمات کوبانی را آماده کرده و به دستگیری اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها دست می‌زند و از طرف دیگر خلق را به حمله تهدید می‌کند؛ همزمان با تمامی این اقدامات خود را برای انتخابات زودرس آماده می‌کند. تلاش می‌کنند حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میدان بدر کنند. در پی توطئه‌سازی برآمده و تلاش می‌کنند از این طریق به پیروزی دست یافته و حزب دمکراتیک خلق‌ها را خارج از حوزه سیاسی قرار دهند. اما اساسا حزب دمکراتیک خلق‌ها سیاست دفاع از خلق و دمکراسی را به پیش می‌برد. حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابل فاشیسمی که می‌خواهد خلق‌های ترکیه را دربند کند، بپا می‌خیزد. به همین دلیل است که به هر نحو ممکن به واکنش علیه انقلابیون، دمکرات‌ها، نیروهای مخالف بوده و با دستاویز قرار دادن پرونده کوبانی و حمله به حزب دمکراتیک خلق‌ها، این سیاست را به پیش می‌برد. اما در مقابل لازم است که این مرحله به وسیله‌ای برای صیانت از دمکراسی عمومی، آزادی‌های سیاسی و جنبش محاکمه کردن فاشیسم تبدیل شود.

سیمای درخشان بشریت در تاریخ

امروز ما مانند هر زمان دیگری آماده هستیم که هر وظیفه‌ای را که بر دوشمان بیفتد عملی کنیم. خلقمان و زنانمان در این رابطه کوچکترین تردیدی به دل راه ندهند. کسانی که به این ادعانامه باور دارند، و این توطئه عظیم علیه حقیقت را می‌پذیرند، خود را فریب می‌دهند و در نهایت قربانیان خود فریبیشان می‌شوند. لازم است همه بدانند که اقدامات دمکراتیک مبنی بر حمایت از کوبانی سیمای درخشان بشریت در تاریخ بوده است. کسانی که می‌خواهند این جنبش را با دروغ و تحریکات گناهان خود پنهان کنند، در مقابل نیرو و حقانیت محکوم خواهند شد. خشم و نفرت کسانی که جان خود را از دست داده‌اند، همچنان در دل‌های ما گرم است. اقتدار سیاسی ۶ سال است که حتی علیه مردگان ما نیز دست به تبعیض می‌زند و به آنان ظلم می‌کند. شهروندان کورد ما به دلیل حمایت از حزب دمکراتیک خلق‌ها به قتل می‌رسند. کسانی که قاتلان را معرفی نمی‌کنند و به انتقادات ما گوش نمی‌دهند،  برای آنکه از دست عدالت بگریزند، طبیعی است که خود از میان خواهند رفت.

کوبانی را تنها نمی‌گذاریم

مهمترین مسئله آنان در طرح این ادعانامه این است که  شریک اصلی و استراتژیک آنها، داعش شکست خورده است و تمامی طرح‌های منطقه‌ای آنان علیه بشریت به نتیجه نرسیده‌اند. تلاش می‌کنند پیروزی دمکراتیک خلق را با مجازات انها پاسخ بدهند و به دلیل شکست شریک اصلیشان از ما انتقام بگیرند. اگر حاکمیت با دولت تبهکاران شکنجه‌گر و تجاوزکار، قاتل و تکفیری همسایه می‌شد، بدون گمان همکار و متفق جنبش حمایت از کوبانی اینچنین به خاری در چشم آنان مبدل نمی‌شد. به همین دلیل ادعانامه و پرونده‌ای که علیه ما تشکیل شده است، دستگیری‌های فله‌ای و گسترش حملات مبنی بر آزار و اذیت، برآمده از شکست داعش است. تلاش می‌کنند از طریق این توطئه بزرگ، پیروزی و شکوه بزرگ کوبانی را تلافی کنند. اما به خوبی بدانند که نمی‌توان کوبانی را رها کرد، کوبانی را رها نمی‌کنیم.

حرکت تاریخ مسیر را تغییر می‌دهد

 شاید هیچگاه مانند دوره کنونی حق طلب و متکی بر خود نبوده‌ایم. ما نیز صریح و شفاف محاکمه‌ای بر اساس معیارهای بشری را برگزار می‌کنیم. همانگنه که پرونده‌های بزرگی در جریان هستند که از سوی فرادستان، در میان درد و خون غوطه‌ور شده‌اند، ما همان کسانی خواهیم شد که حق حقیقی و حق‌طلبانه خود را دوباره کسب خواهیم کرد. خلقمان برای درخواست‌های آزادی و عدالت طلبانه‌اش فریاد می‌زند و اگر کسانی که با کین و نفرت دست به حمله به خلق می زنند ،کسانی که برای پیشبرد منافع سیاسی خود به دادگاه‌ها خدمت می‌کنند، در لجن توطئه‌چینی‌های خود خفه خواهند شد. کسانی که این حمله کودتا آسا علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها و ما را صورت دادند، کسانی که با آن همکاری داشتند، سیمای تبهکارانه آنان در صفحات تاریخ ترسیم خواهد شد. نتایج این پرونده هر چه باشد مهم نیست، زیرا نمی‌توانند مانع از حرکت تاریخ شوند.