حمله خشونت‌بار نیروهای امنیتی به تجمع نه به اعدام

اعدام قتل عمد دولتی است

پس از آنکه ماشین اعدام در ایران با سرعت بیشتری مشغول قلع و قمع زندانیان شد، ایران شاهد اعتراضات بی‌سابقه‌ای علیه این حکم قرون‌وسطایی و ضد بشری است.

از چند روز پیش جمع کثیری از خانواده محکومین به اعدام مقابل ساختمان قوه قضائیه تجمع کردند و خواستار لغو حکم اعدام عزیزانشان شدند. مأموران امنیتی در حمله دیروز و همچنین در روزهای قبلی شماری از تجمع کنندگان شماری را بازداشت کرده اند.

معترضان که کودکان و همسران محکومین نیز در میان آنان هستند، شعار "نه به اعدام" می‌دادند.

کانون حقوق بشر ایران با محکوم کردن برخورد خشونت‌بار با معترضان گفته است که حکم اعدام باید بکلی در کشور لغو شود.

حکومت ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون که ٩ ماه از آن می‌گذرد حداقل ٣٧٥٤ نفر را تحت نام اعدام به قتل رسانده است. اعدام نام دیگر قتل عمد دولتی است. 

یکی از بازداشت شدگان در تجمعات نه به اعدام، فرزند یک زندانی اعدام شده است که می‌گوید نمی‌خواهد هموطنانش این درد را تجربه کنند.