حزب دمکراتیک خلق‌ها: نادیده گرفتن تفاهم‌نامه دلما باغچه باعث تباهی ترکیه می‌شود

حزب دمکراتیک خلق‌ها در سالگرد امضای پیمان دلما باخچه بیانیه‌ای را منتشر کرده و اعلام نمود که این پیام راه نجات ترکیه بوده و در این باره افزود: لازم است که ترکیه بار دیگر اراده دمکراتیک و راه حل غیر نظامی پیمان دلما باخچه را در دستور کار قرار دهد.

کمیسیون مرکزی مدیریت حزب دمکراتیک خلق‌‌ها در رابطه با سالگرد پیمان دلما باخچه که در ۲۸ فوریه ۲۰۱۵ بین هیات امرالی و دولت ترکیه امضا به رسید بیانیه‌ای را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که پیمان دلما باخچه در تاریخ ترکیه بلندترین گام برداشته شده برای تحقق خواستهای دمکراتیک، صلح و آزادی خلق‌های ترکیه بوده و نادیده گرفتن آن باعث تباهی ترکیه می‌شود.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

"در رابطه با پیمان دلما باغچه که از سوی هیات امرالی و مسئولان حکومت در ۲۸ فوریه ۲۰۱۵ اعلام شده بود، پنج سال می‌گذرد. پیمان دلما باغچه در تاریخ ترکیه، بلندترین گام برداشته شده برای تحقق مطالبه دمکراسی، صلح و آزادی خلق‌های ترکیه بود. این پیمان برای آینده‌ای روشن، صلح شکوهمند و برادری خلق‌ها بوده و اکنون نشان خود را بر تاریخ ترکیه زده است.

آ.ک.پ به دلیل منافع خود این پیمان را رد کرد

تفاهمنامه دلما باغچه برای حل مسئله یکصد ساله کورد و تحقق همکاری و ائتلاف هزار ساله کورد و ترک، مرحله و تقاطعی تاریخی به شمار می‌رود. این پیمان فقط بین حزب دمکراتیک خلق‌ها و آ.ک.پ یا بین آقای اوجالان و آ.ک.پ به امضا نرسید. فرایند پیمان دلما باغچه بیش از هر چیز بین تمامی عناصر و مولفه‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها، شخص آقای اوجالان با مسئولان دولت به پیش برده شد. هدف اصلی پیمان دلما باغچه حل و فصل مسئله کورد بود که به عنوان بزرگترین مسئله ترکیه بوده و در اساس خود فرصتی تاریخی بود که می‌توانست ویژگی بزرگی را برای دمکراتیزه کردن ترکیه داشته باشد. اما متاسفانه حزب دمکراتیک خلق‌ها، به دلیل منافع سیاسی خود و همچنین منافع شخصی خود، پیمان دلما باغچه را انکار کرده و آینده دمکراتیک ترکیه را با خطر مواجه می‌سازد.

پیمان دلما باغچه سیاستهای انکار ترکیه را رد می‌کند

پیمان دلما باغچه در ۲۸ فوریه منتشر شد. این روز در تاریخ سیاسی ترکیه روزی تاریخی به شمار می‌رود. این پیمان بیش از هر چیز راهکار و شیوه‌ای در مقابل اقدامات و سیاستهای انکار و مکانیزم کودتا بود. راه حلی دمکراتیک بود که همزیستی خلق‌های ترکیه را تامین می‌کرد. اراده‌ای که در دلما باغچه به منصه ظهور رسید، از سوی بسیاری از عناصر اجتماعی درخواست شده بود، سپس از سوی آ.ک.پ مورد انکار قرار گرفت. زیرا این پیمان راه دست‌یابی به راه حل دمکراتیک و  صلح آمیز را نشان داده و راه بر ذهنیت خودکامه می‌گیرد. اما بعد از آن به طور کامل نادیده گرفته شد. آ.ک.پ به دلیل منافع سیاسی، این پیمان را که نشان دهنده مسیر سیاسی در ترکیه است، انکار کرده و سپس تحت تاثیر فرامین و دستور نیروها و گروه‌های کودتاچی پست مدرن ۲۸ فوریه قرار گرفت. امروز نیز مشاهده می‌شود که انزوایی سنگین بر آقای اوجالان تحمیل شده است و فشار و حملات و عملیات وسیعی علیه حزبمان در جریان است.

ترکیه وارد دور بی‌پایان جنگ شده است

۶ سال از پیمان دلما باغچه گذشته است. انکار و رد پیمان دلما باغچه، رد اراده دمکراتیک و تحمیل سیاستهای جنگی و تنش بوده است. انکار این پیام تا کنون همیشه راه را بر دست‌یابی به راه حل گرفته است و تصمیمی بزرگ در آسیب زدن به ترکیه بوده است. از ان روز تا کنون در ترکیه تنش‌ها و بی‌ثباتی‌ها افزایش یافته و تسلسلی از خشونت بر خلق‌ها تحمیل شده است. بروز کودتای ۱۵ اگوست، وضعیت اضطراری، رژیم قیمها و گماشتگان، KHK(فرمان قانونی [رئیس جمهور])، از میان برداشتن تاثیرگذاری و اراده مجلس و رفتارهای غیر نظامی ادامه یافته و تثبیت شده است، سیاست دمکراتیک جرم انگاری شده، حقوق و آزادی‌های فکری و اندیشه نابود و از میان برداشته شده است. همراه با این، بحران اقتصادی روز به روز افزایش یافته است. ترکیه در سوریه، عراق و لبنان و قره باغ وارد جنگ‌های پی در پی شده است. دادگاه، نهادها و سازمان‌ها تحت تاثیر حاکمیت قرار گرفته‌اند. اراده خلق و انتخابات از میان برداشته شده و سیاست دمکراتیک کاملا دچار ممنوعیت شده است. حکومت با نیروهای کودتاچی ائتلافی را ایجاد کرده و افکار و اندیشه‌های این نیروهای کودتاچی اکنون نمایندگی حکومت را در اختیار دارند. امروز ما مشاهده می‌کنیم که این ائتلاف ایجاد شده، حزبمان را تهدید به تعطیلی می‌کند.

فراخوانی برای حمایت از پیمان دلما باغچه

شایسته نیست که ترکیه در چنین وضعیت دشواری قرار گرفته و نیازمند چنین وضعیتی نیز نیست. ۶ سال از امضای این تفاهمنامه گذشته است و امروز ما بهتر مشاهده می‌کنیم که راه حل دمکراتیک و نجات ترکیه، حمایت از پیمان دلما باغچه و بازگشت به مسیر بر حق و  اراده راه حل غیر نظامی است. امروز نیز پیمان دلما باغچه می‌تواند به نقطه اتکای راه حلی پایدار تبدیل شود. مولفه‌های اجتماعی و احزاب سیاسی و تمامی افکار عمومی حامی این پیمان بودند.

به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها که اراده راه حل دمکراتیک در دلما باغچه را به نمایش گذاشت،  از این پیمان حمایت می‌کنیم. این اراده برخلاف ذهنیت اتوریتر، راه حل دمکراتیک، صلح طلبانه و پایداری را به ما نشان می‌دهد. به مناسبت سالگرد امضای این پیمان، بار دیگر خواهان حمایت از اراده راه حل هستیم تا آینده‌ای روشن برای ترکیه تامین گردد."