جوانان عراق در اعتراض به فساد و نفوذ خارجی یک بار دیگر به خیابانها آمدند

معترضان عراقی در نخستین سالگرد اعتراضات اکتبر ٢٠١٩ یک بار دیگر فراخوان تجمع دادند و امروز در شهر بغداد به صورت گسترده و منظم‌تر به خیابانها آمدند.

روز ١ اکتبر ٢٠١٩ جوانان عراقی با حضور در میدان تحریر بغداد آغاز قیامی را اعلام کردند که پس از آن نام «قیام اکتبر» بر آن گذاشته شد. جوانانی که از فساد، بیکاری، نفوذ خارجی در حکومت و فقدان خدمات خشمگین بودند و خواستار تغییر حکومت، اخراج نیروهای بیگانه و سرنگونی طبقه فاسد حاکم بر این كشور بودند. تظاهرات ضدحکومتی در بغداد روز ٢۵ اکتبر به اوج خود رسید. تظاهراتی که به دیگر شهرهای عراق هم کشیده شد و بیش از ۶٠٠ نفر از معترضان و فعالان سیاسی عراق در آن کشته شدند و ماه‌ها به درازا کشید.

پس از شیوع پندمی کرونا تظاهرات ضدحکومتی در عراق متوقف شد، امروز به مناسبت اولین سالروز قیام اکتبر یکبار دیگر جوانان عراق به خیابان‌ها آمدند و بر خواسته‌های خود تأکید کردند.

از روز گذشته از بسیاری از شهرهای مختلف عراق شماری از جوانان به سوی پایتخت روانه شدند و تدابیر امنیتی گسترده‌ای در بغداد به اجرا گذاشته شد.

معترضان در تظاهرات امروز یکبار دیگر علیه طبقه حاکم فاسد در عراق و دخالت بیگانگان شعار سر دادند.

مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در همین چهارچوب از نیروهای امنیتی خواست سلامت جان هموطنان را حفظ کنند و از حمله و تنش، خودداری کنند.

همزمان سرهنگ یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از معترضان خواست اعتراضات را به خارج از میدان تحریر نبرند.