خطر اعدام جاسم حیدری شهروند عرب احوازی

جاسم حیدری زندانی سیاسی عرب، هفته‌ی گذشته از سلول انفرادی زندان شیبان احواز به طور ناگهانی به مکانی نامعلوم منتقل شد.

انتقال ناگهانی جاسم حیدری، زندانی سیاسی و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین در مورد محل نگهداری او به خانواده‌اش و همچنین اعدام ۵ زندانی سیاسی-امنیتی در زندان‌های مشهد و زاهدان طی روزهای گذشته، نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام وی را افزایش داده است.

علی رغم آنکه روز یکشنبه ۱۴ دی ماه خانواده‌ی جاسم حیدری به دادگاه انقلاب احواز و ستاد خبری این شهر مراجعه کردند اما هیچ خبری در مورد فرزندشان بدست نیاوردند.

جاسم حیدری شهروند عرب احوازی در آذر ماه سال ۹۶ در تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و در اسفند همان سال به احواز منتقل شد. نیروهای امنیتی برای گرفتن اعترافات اجباری و تلویزیونی وی را به شدت شکنجه کرده و کتک زدند تا جایی که مدت‌ها از ویلچر استفاده می‌کرد و در همین راستا نیز برای تحت فشار قرار دادن وی، مادرش مرضیه حیدری را در ۲۰ اسفند بازداشت و به زندان سپیدار منتقل کردند که در نهایت پس از یک ماه وی را با قرار وثیقه آزاد نمودند.

جاسم حیدری در نهایت با اتهام "بغی از طریق همکاری با یکی از گروه‌های معاند نظام" به اعدام محکوم کرد و حکم وی در آبان ماه سال جاری در دیوان عالی تایید شد.

جاسم حیدری شهروند عرب احوازی متولد سال ۶۸ می‌باشد. وی پیشتر نیز سابقه‌ی بازداشت به دلیل فعالیتهایش دارد و زمانی که ۱۷ ساله بود در شوش بازداشت و با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.