کلیچدار اوغلو در ١٨ مارس از حزب دموکراتیک خلق‌ها بازدید خواهد کرد

کمال کلیچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری «ائتلاف ملت» در ١٨ مارس از مرکز عمومی حزب دموکراتیک خلق‌ها بازدید خواهد کرد.

کمال کلیچدار اوغلو، نامزد ریاست جمهوری «ائتلاف ملت» خواستار دیدار با حزب دموکراتیک خلق‌ها شده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها این درخواست را ارزیابی و شنبه ١٨ مارس را برای دیدار با کلیچداراوغلو تعیین کرد.

بر اساس تصمیمات و زمان تعیین‌شده برای این نشست، دیدار مقامات حزب دموکراتیک خلق‌ها با کلیچداراوغلو ١٨ مارس ساعت ١٣:٠٠ در مرکز عمومی این حزب برگزار می‌شود.