کمال چومانی: زمان موضع‌گیری نسبت به طبل‌کوبی بارزانی برای جنگ کورد با کورد است

شخصیت‌های برجسته، پارلمانتارها، نویسندگان و روزنامه‌نگاران واکنش تند و مسئولانه‌ای در مقابل بیانیه دیروز مسعود بارزانی نشان داده‌اند. بارزانی روز گذشته وقیحانه پ.ک.ک را اشغالگر معرفی کرده و خواستار اخراج پ.ک.ک از خاک کوردستان شده بود.

پیام مسعود بارزانی برعکس وعده‌های پیشینش برای ممانعت از ایجاد جنگ کورد با کورد و برخلاف مسئولیتش در مرحله‌ی کنونی وضعیت کوردها بود، به همین دلیل فورا صدها واکنش در افکار عمومی علیه آن ایجاد شد.

در همین چهارچوب کمال چومانی روزنامه‌نگار در پستی اعلام کرد، "اکنون زمان موضع‌گیری تند جامعه‌ی کورد و رسانه‌ها و طیفهای سیاسی در مقابل بر طبل کوبی بارزانی برای جنگ کورد با کورد است."

متن نوشته‌ی کمال چومانی:

"بیانیه‌ی مسعود بارزانی اعلان مستقیم جنگ علیه پ.ک.ک است. به وضوح اعلام کرده است که مسئله‌ی "بر هم زدن ثبات مرزها" جنگ کورد با کورد را مشروع می‌کند. اکنون زمان موضع‌گیری تند جامعه‌ی کورد و رسانه‌ها و طیفهای سیاسی علیه بر طبل کوبی بارزانی برای جنگ کورد با کورد است. هیچ چیز جنگ کورد با کورد را مشروعیت نمی‌بخشد."