کنگره ملی کوردستان یاد شهدای حلبجه و انفال را گرامی داشت

ک.ن.ک به مناسبت سالیاد قتل‌عام حلبجه و انفال، اعلامیەای منتشر کرد و گفت؛ برای اینکه حلبجەای دیگر به وقوع نپویندد باید احزاب سیاسی کوردستان باهم توافق کنند و باهم از تمام کوردستان دفاع کنند.

شورای اجرایی کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) به مناسبت سالیاد شهدای حلبجه و انفال اعلامیەای منتشر و دولتهای جنایتکار و اشغالگر کوردستان را محکوم نمود.

متن اعلامیه به شرح زیر است:

در وجود شهدای حلبجه و انفال، یاد همه شهیدان کوردستان را گرامی می‌داریم و رژیم های قاتل و اشغالگر کوردستان را بشدت محکوم می کنیم.

ما هرگز حلبجه را فراموش نمی‌کنیم

٣۵ سال پیش و در ١۶ مارس ١٩٨٨ رژیم عراق در حلبجه یک قتل‌عام گسترده را با سلاح شیمیایی انجام داد. در پی آن بیش از ۵ هزار کودک و زن و پیر جانشان را از دست دادند و هزاران نفر نیز مجروح شدند. بمباران حلبجه با سلاح شیمیایی یکی از زنجیره جنایات رژیم بعث عراق در راستای نسل‌کشی خلق کورد در باشور کوردستان بود، همچنانکه پیش‌تر نیز با بمباران شیمیایی مناطق بادینان و بالیسان و شیخ وسانان و قرەداغ پروسه پلید انفال را برای نسل‌کشی و نابودکردن کوردها آغاز کرده بود.

رژیم بعث عراق پس از قدرت گیری، اقدام به قتل‌عام و امحای خلق کورد کرد. سپس به سراغ کوردهای فیلی رفت و هزاران نفر از آنها را قتل‌عام نمود و دهها هزار نفر دیگر را آواره و بی نام و نشان کرد. از همان آغاز سالهای دهه هشتاد، ٨ هزار بارزانی را با هم قتل‌عام کردند. در پروسه انفال و در مدت چهار سال در همه باشور کوردستان از منطقه جنوبی گرمیان تا منطقه شمالی بادینان، بیش از ١٨٢هزار انسان بی‌گناه را به بیابانهای جنوب عراق برده و قتل‌عام و زنده به گور نمودند. بیش از ۴ هزار روستای کوردستان را نیز ویران کردند.

اما آنچه در حلبجه کردند، نمونه بزرگی از جنایات قرن بیستم بود. در عرض چند دقیقه ۵ هزار نفر قتل‌عام شدند و هزاران نفر نیز مجروح گردیدند. این بود که حلبجه به یک سمبل و زخم عمیق در کالبد خلق کورد مبدل شد.

خلق کوردستان در سده گذشته با چندین قتل‌عام روبرو شده است، اما متاسفانه تاکنون این جنایات بعنوان نسل‌کشی شناخته نشده‌اند. قطعاً تلاش بسیاری برای آن شده است، ولی متاسفانه تاکنون در قالب نقض حقوق بشر مانده‌اند و به یک مسئله سیاسی مبدل نشده‌اند.

همه باید این را بدانند که تاکنون حملات نسل‌کشی علیه کوردها تمام نشده است. تا حالا نیز این حملات به اشکال گوناگون در هر چهار بخش کوردستان ادامه دارد. همین تازگیها بود که خلق ایزدی در شنگال آواره شدند، زن و دختر و کودک کورد با زور دزدیده شدند و هزاران نفر زندە به گور و مفقودالاثر شدند. ۷ سال پیش یک جنایت قتل‌عام بر سر اهالی جزیرەی بوتان آمد. ۵ سال پیش نیز همان جنایت در مقابل خلق عفرین انجام شد. ۴ سال پیش نیز همان سناریو در گری سپی و سری کانی تکرار گردید.

حملات دولت ترکیه در مناطق زیادی از کوردستان ادامه دارد. باید بدانیم که همزمان با ٣۵مین سالروز قتل‌عام حلبجه، هنوز هم نسل‌کشی در جاهای زیادی از کوردستان در دستور کار است. برای اینکه حلبجەای دیگر به وقوع نپویندد باید احزاب سیاسی کوردستان باهم توافق کنند و باهم از تمام کوردستان دفاع کنند. باید نیروی دفاع از کوردستان یکی شود و قدرتمند گردد.

تراژدی حلبجه از بعد انسانی، به معرف نسل‌کشی کوردها تبدیل شد. فاجعه شنگال نیز بەهمان شیوه، معرف این وضعیت کوردهاست. موازی با اینها، مقاومت و مبارزه کوردها، بویژه مقاومت کوبانی، هم‌رزمی و اتحاد نیروهای مدافع کوردستان را علیه تروریسم داعش به نمایش گذاشته است.

این شجاعت و مقاومت در مقابل تروریسم و اشغالگری، که در جهان مشهور شده است، نیروی بزرگی به ما می‌بخشد و راه رسیدن به اهدافمان را هموار می‌کند.

ما هرگز حلبجه را فراموش نمی‌کنیم، همچنان که قتل‌عام‌های درسیم، زیلان، سردشت، مریوان، عامودی، انفال، کوردهای فیلی، کوردهای یارسان، ایزدی، شنگال، روبوسکی و همه قتل‌عامهای دیگر بدست اشغالگران را فراموش نمی‌کنیم. بله ما هرگز حلبجه و جزیرەی بوتان را فراموش نخواهیم کرد.

ما بەعنوان کنگره ملی کوردستان یکبار دیگر در شخص شهیدان حلبجه و انفال، یاد همه شهدای کوردستان را گرامی می‌داریم و در مقابل یادشان سر تعظیم فرود میاوریم.