کتاب خودمدیریتی دمکراتیک به لهجه هورامی منتشر شد

کتاب خودمدیریتی دمکراتیک نوشته شهید هلمت (دیار غریب) به لهجه هورامی منتشر شد.

کتاب خودمدیریتی دمکراتیک نوشته دیار غریب (شهید هلمت)، عضو کنگره مرکزی پ.ک.ک و عضو شورای ریاست کل ک.ج.ک می‌باشد.

پروژه خودمدیریتی دمکراتیک برای چاره‌یابی مسائل روزمره جامعه و اداره امور از سوی خود جامعه است. این پروژه از آرا و اندیشه‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سرچشمه می‌گیرد و در ٢ جلد دفاعیات وی به شیوه‌ای مبسوط بیان شده است.

پروژه خودمدیریتی دمکراتیک اکنون در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان شمال و شرق سوریه به مرحله اجرا گذاشته شده و توجه جامعه جهانی را بسوی خود جلب کرده است.

این کتاب از سوی 'کمیسیون ترجمه هورامی' ترجمه شده و انتظار می‌رود در روزهای آتی در کتاب‌خانه‌ها و کتابفروشی‌های جنوب کوردستان در دسترس عموم قرار گیرد.