علی حمه صالح: سکوت روئسای اقلیم از اشغالگری، سوزاندن و بریدن درختان توسط ترکیه دردناک‌تر است

علی حمه صالح عضو پارلمان اقلیم کردستان در جدیدترین موضع‌گیری خود در مقابل اشغالگری و غارت‌های حکومت ترکیه می‌گوید، سکوت احزاب و روئسایشان در مقابل اشغالگری و سوزاندن و بریدن درختان توسط ترکیه دردناک‌تر است.

علی حمه صالح عضو پارلمان اقلیم کوردستان از فراکسیون تغییر(گوران) در جدیدترین موضع‌گیری خود علاوه بر اعلام نگرانی خود در مورد اشغالگری‌ها و حملات دولت ترکیه، همزمان به شدت از احزاب سیاسی و روئسای پارلمان و حکومت اقلیم کردستان که در مقابل این حمله و غارت‌های ترکیه سکوت کرده‌اند، انتقاد کرد.

پیام علی حمه صالح به شرح زیر می‌باشد:

سکوت احزاب و ریاست‌ها از اشغالگری و سوزاندن و بریدن درخت‌ها توسط ترکیه رنج‌آورتر است..

ارتش ترکیه در همه‌ی مناطقی که در جنوب کوردستان اشغال کرده است، یا این مناطق را به آتش کشیده و می‌سوزاند و یا اینکه همه‌ی درخت‌های آنجا را می‌برد. نقشه‌ی دولت ترکیه این است که همه‌ی جنگل‌های زاپ و آواشین و متینا و بدلیس را از بین ببرد و این مناطق را به مناطق نظامی و پادگان تبدیل کنند.

این مسئله فقط اشغالگری نیست و ویران نمودن طبیعت کوردستان نیز می‌باشد.

دولت ترکیه فقط در جنوب کوردستان مرتکب این جنایت نشده است بلکه در منطقه‌ی درسیم شمال کوردستان که زیباترین طبیعت را داشته است، نیز این جنایت را مرتکب شده و طبیعت آن را از بین برده است.

ترکیه اکنون این مناطق را جزئی از خاک خود می‌داند.

ترکیه در قسمتهایی از جنوب کوردستان که آنجا را اشغال کرده است به جاده‌سازی پرداخته و مانند بخشی از خاک خود به طور مستقیم از ترکیه به خاکورک می‌آیند. اکنون می‌خواهند در متینا و زاپ نیز به جاده‌سازی می‌پردازند.

من خوب می‌دانم که آنها دشمن انسان‌ها و درختان و حتی هوای کوردستان هستند اما آنچه دردناک‌تر است این است که کورد باشید و در سوزاندن میهنت و بریدن درختهایش با ترکیه همکاری کنی. این تجارت چوب نیست بلکه میهن فروشی است.

اگر شما نمی‌توانید علی احسان باشید پس چرا به شکارچی و شاگرد طارق آکانسو تبدیل می‌شوید.

این سکوت روئسای اقلیم و احزاب سیاسی در مورد سوزاندن و از بین بردن میهن بسیار دردناک‌تر و رنج‌آورتر از جنایت‌های طارق آکانسو است."