مدحت سنجار: حاکمیت با پرونده‌سازی و مکاری تهدید به کودتا می‌کند

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام نمود که حاکمیت با پرونده‌سازی ومکاری به نامه انتشاری از سوی افسران بازنشسته برخورد کرده و تلاش می‌کند تا از آن به عنوان تهدید به کودتا استفاده کند.

مدحت سنجار ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در نشست حزبی خود شرکت کرده و موضوعات روز را مورد تحلیل قرار داد.

در این نشست مدحت سنجار خاطرنشان ساخت که آنها در استراتژی انتخاباتی خود در ۳۱ مارس ۲۰۱۹ به جهان نشان دادند که حاکمیت را می‌توانند درهم شکنند. سنجار در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار داشت که او نشست‌های مشورتی خود را با ریش سپیدان، سازمان‌های اجتماعی، مردم، کارگران، دانشجویان ادامه داده و خط‌مشی خود را به سوی دمکراسی، آزادی، صلح و عدالت پی می‌گیرند.

خلق راه مبارزه را نشان می‌دهد

سنجار در ادامه گفت: جوانان ما با خلق مبارزه را ادامه می‌دهند، در مراسم نوروز مشاهده شد که میلیونها نفر در میادین نوروز در مقابل ظلم، فشار و سرکوب مبارزه کرده و حاکمیت بیش از هر زمان دیگری از حزب دمکراتیک خلق‌ها در هراس است. سنجار در ادامه افزود: هر زمان که حزب دمکراتیک خلق‌ها اعلام می‌کند حاکمیت در هراس است، حاکمیت دچار خشم شده و به حزب دمکراتیک خلق‌ها حمله می‌کند. سنجار در این باره اعلام کرد که حاکمیت هر روز بحران تولید کرده و خود با بهره‌گیری از این بحران‌ها تلاش می‌کند جامعه را قطب‌بندی کند.

تلاش برای قرار دادن حزب دمکراتیک خلق‌ها در خارج از معادلات قدرت

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که همیشه حاکمیت در هراس است که مبادا حزب دمکراتیک خلق‌ها حاکمیت را دچار شکست کند، به همین دلیل تلاش می‌کنند تا حزب دمکراتیک خلق‌ها را خارج از معادلات و حوزه قدرت قرار دهند.

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حاکمیت برای بیکاری و فقر راهکاری در اختیار نداشته و تلاش می‌کند تا کشور را از طریق عملیات‌های امنیتی، نیروهای پلیس و عملیات دستگیری اداره کند. در این باره سنجار اظهار داشت که در مقابله با حاکمیت، نیروهای جسور می‌توانند حاکمیت را به چالش بکشند. سنجار در این باره افزود: دلیل ترس حاکمیت از حزب دمکراتیک خلق‌ها همین جسارت است. به همین دلیل است که حاکمیت حزب آنها را مورد حمله قرار می‌دهد و تلاش می‌کند تا از طریق قوه قضائیه، خود صحنه‌آرایی جامعه و اپوزیسیون را بر عهده بگیرد.

سنجار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیری فاروق گرگرلی‌اوغلو، نماینده پارلمان و عضو حزب آنها گفت: عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو نماینده این حزب و وجدان اگاه اجتماع است. او کسی است که تا آخرین لحظه سر فرود نیاورد و از این به بعد نیز سر تسلیم فرود نخواهد آورد، گرگرلی‌اوغلو نام حزب دمکراتیک خلق‌ها را حفظ کرده و هیچگاه سر تسلیم فرود نمی‌آورد.

به فاشیسم نباید اجازه داد

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حاکمیت و شریک حزبی آن در قدرت که در تلاش هستند از طریق سیستم قانونی و قانون اساسی ترکیه حزب دمکراتیک خلق‌ها را مورد تهدید قرار دهند و صراحتا این حزب را مورد تهدید قرار می‌دهند نیز گفت: حاکمیت می‌خواهد که کشور را به سوی این نقطه یعنی مخالفت با حزب دمکراتیک خلق‌ها سوق دهد، اما مبارزه خلق‌ها به فاشیسم اجازه نخواهد داد. زیرا حزب دمکراتیک خلق‌ها با اراده راسخ و خط مشی جسورانه خود حرکت خود را به پیش می‌برد و به همین دلیل حاکمیت در مقابل آن به پیروزی دست نیافته است.

حرکت پیوسته

مدحت سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که خلق درمانده نیستند و محکوم حاکمیت نیستند و در تمامی عرصه‌ها مبارز خود را برای دمکراسی، آزادی و نان گسترش می‌دهند. در همین رابطه مدحت سنجار اعلام نمود که شورای زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در رابطه با فقر رو بفزاینده کارزاری را آغاز کرده است و زنان با حرکت خود حاکمیت را به هراس انداخته و به همین دلیل حاکمیت در تلاش است تا از حرکت و اعتراضات زنان جلوگیری کند.

رهایی در مبارزه مشترک است

سنجار در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حاکمیت در تمامی عرصه‌های توطئه‌های تخریب خود را وارد مرحله عمل کرده است و به همین دلیل مشاهده می‌شود که بحران در تمامی حوزه‌ها گسترش پیدا می کند. اما در نهایت رهایی از این وضعیت در مبارزه مشترک نهفته است. سنجار همچنین افزود: نام این نسل "کورشات" است و حاکمیت برای اینکه فقرا را به سکوت وادار کند دست به هر کاری می‌زند.

مدحت سنجار همچنین با اشاره به خرج ترکیه از کنوانسیون استانبول نیز اظهار داشت: زنان از حقوق و آزادی و دستاوردهای خود دست بر نمی‌دارند و مبارزه آنان علیه این اقدام دولت ادامه پیدا می‌کند. زنان بزرگترین نیروی مخالف و اپوزیسیون در این کشور به شمار می‌روند. حاکمیت نیز درک کرده است که بخش بزرگی از حمایتهای خود را از دست داده است و نمی‌تواند بار دیگر خلق را نسبت به حضور آنها در صحنه سیاسی متقاعد کنند.

بیانیه را بهانه پرونده‌سازی می‌كنند

سنجار همچنین خاطرنشان ساخت که حاکمیت هیچگونه راه حلی برای مسائل و مشکلات در اختیار نداشته و خود منبع مشکلات و بحرانهاست. مرکز تولید بحران است. چیزی در دست آنها باقی نمانده است و به همین دلیل دست به مظلوم‌نمایی کرده‌اند. حاکمیت مانند همیشه تلاش می‌کند تا با فریبکاری و مکاری به پرونده‌سازی دست زند. نامه افسران بازنشسته را به عنوان تهدیدی برای کودتا قلمداد کرده و به این فکر افتاده است که چگونه از این نامه به نفع خود استفاده کند و از آن برای مظلوم‌نمایی و به نفع خود بهره‌برداری کند. ۱۹ سال است که حاکمیت در مسند قدرت بوده و ۱۹ سال است که دست به مظلوم‌نمایی می‌زند. خلق اگر می‌خواهد که از دست این حاکمیت رهایی پیدا کند باید از حمایت از ان دست بردارد. زیرا تا زمانیکه آنها در مسند قدرت باشند دست به مظلوم‌نمایی می‌زنند.

دمکراسی قدرتمند می‌تواند درمانی برای مشکلات باشد

سنجار همچنین خاطرنشان ساخت که کودتاهای بزرگ و مخربی در این کشور صورت گرفته است و به عنوان سنتی در تاریخ این کشور تثبیت شده‌اند، اما راه حل تمامی مشکلات در این کشور استقرار یک دمکراسی نیرومند است. سنجار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که حزب دمکراتیک خلقها اجازه نمی‌دهد که این حزب خارج از معادلات قدرت قرار گیرد و به همین دلیل مبرم‌ترین مسئله در این کشور ایجاد یک بلوک قدرتمند دمکراسی است. به منظور رهایی از تمامی خطرات و تهدیدهای کودتا در این کشور، تنها یک راه وجود دارد و آنهم دمکراسی قدرتمند و عدالت واقعی است. زمانی که به استقرار آن بتوان نائل شد، هیچ نیرویی نمی‌تواند زمینه کودتا را در این کشور مهیا کند و حتی اگر در این باره تلاشی نیز انجام شود به پیروزی نمی‌رسند. و این موضع رسمی و واقعی حزب دمکراتیک خلق‌ها در ابن باره است. موضع دمکراسی واقعی نیز همین است. هیچگونه تهدید و حمله و فشاری نمی‌تواند حزب دمکراتیک خلق‌ها را به عقب نشینی وادارد.