عملیات نظامی یگان‌های انتقامی در ازمیر و الیح

یگان‌های انتقامی شهید بارگران ارکندی اعلام کردند، در ازمیر و الیح به انجام عملیات‌هایی دست زده‌اند.

یگانهای انتقامی شهید بارگران ارکندی اعلام نمود، در مقابل تفکر و ذهنیت دولت فاشیستی ترکیه که می‌خواهد حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را  عادی‌نمایی کند، در هر جایی دست به عملیات خواهند زد.

یگانهای انتقام اعلام نمود؛ ما نبض زندگی  فاشیست‌ها را متوقف خواهیم کرد. بر این اساس مقاومت خود را گسترش داده و  بیشتر از همیشه بر تصمیمات خود پایبند هستیم.

بر اساس بیانیه‌ی منتشر شده؛ در ازمیر پلاکاردهای "ما با روح رخشان و روناهی‌ها آتش انتقام را شعله‌ور خواهیم کرد"، "بدون رهبری زندگی ممکن نیست" و "زنده‌باد پ.ک.ک" را نصب کرده و در بسیاری از محلات به شعارنویسی پرداختند.

در این بیانیه همچنین آمده است، ۴ آوریل در ۱۸ مکان مختلف گلوله‌های هوایی شلیک شده و روز تولد عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد گرامی داشته شد.

یگانهای انتقامی همچنین گفت،"نیروهای رژیم که برای دخالت آماده بودند زمانی که با پاسخ رفقای ما مواجه شدند، عقب‌نشینی کرده و جوانان دست به راهپیمایی زدند".

همچنین علیه پارک توپراک که فاشیسم آ.ک.پ و م.ه.پ را از لحاظ دارایی ساپورت می‌کند و به مرکز تصمیم‌گیری برای قتل‌عام خلق ما تبدیل شده است، عملیاتی انجام شد. این عملیات با تکنیک‌ ویژه انجام گرفت.

همچنین علیه یک مرکز امنیتی با مواد منفجره دست‌ساز عملیات انجام شد. از تعداد دقیق کشته و زخمی های این عملیات اطلاعاتی به دست نیامده است.

در محله پترول‌کند نیز علیه گروه مواد فروش انجام عملیات پرداختند. در این عملیات فردی با نام یاسین کشته شد.

همچنین در محله ۱۹ مایس نیز علیه فروشندگان مواد مخدر عملیات انجام شد.

در محله‌ی یشیل تپه علیه تعدادی مواد فروش که با درست کردن آتش و جمع شدن در اطراف آن، به فروش مواد مخدر می‌پردازند، با مواد منفجره دست‌ساز عملیاتی انجام گرفت.