نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران فشار بر خانواده کارمندان آریَن تی‌وی را افزایش می‌دهند

مریم مهرابی خواهر ساسان مهرابی عضو شورای مدیریتی پلاتفرم یارسان و یکی از مجریان تلویزیون آریَن روز دوشنبه ۱۷ آذر/ ٧ دسامبر به ادارە اطلاعات رژیم ایران در کرماشان احضار و تحت بازجویی قرار گرفت.

بنابر گزارش منتشر شده جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای اطلاعات رژیم ایران واقع در بلوار زن شهر کرماشان در تماس تلفنی مریم مهرابی را احضار و از نامبرده می‌خواهند که خود را روز چهارشنبه ۱۹ آذر به اطلاعات حکومت ایران در این شهر معرفی کند.

ماموران اطلاعاتی در بازجویی صورت گرفته خواستار ارائه اطلاعات در مورد ساسان مهرابی شده‌اند. این بازجویی توسط دو بازجو حدود چهل دقیقه طول کشیده است و بازجویان خانم مهرابی را تهدید کرده‌اند که در صورتی که اطلاعات درست ندهد دوباره مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

مریم مهرابی متاهل و دارای یک فرزند ساکن شهر کرماشان می‌باشد. قابل ذکر است که نامبرده پیرو آیین یارسان می‌باشد.

فشار بر خانواده کارمندان آرین‌ تی‌وی از سوی رژیم ایران در حالی ادامه دارد که بیست و هفتم مرداد نیز کریم مهرابی پدر ساسان، توسط نیروهای امنیتی در سرپل ‌ذهاو بازداشت و برای چند ساعت در اداره اطلاعات رژیم ایران مورد بازجویی قرار گرفته بود.

همزمان روناک محمدی خواهر وریا محمدی یکی دیگر از اعضای پلاتفرم یارسان در شهر سرپل ذهاو احضار و از سوی این دو مامور بە مدت چند ساعت بازجویی شده است.